Słownik


Zainteresowany reklamą? Napisz do Nas!

A

Akwarystyka
Dziedzina (hobby) zajmująca się hodowlą zwierząt i roślin wodnych.

Akwarium
Zbiornik wykonany najczęściej ze szkła, w którym hodowane są zwierzęta i rośliny wodne.

Akwarysta
Osoba zajmująca się hobby jakim jest akwarystyka.

Acra
Jest to potoczna nazwa dla koralowców twardych SPS z rodzaju Acropora.

Aklimatyzacja
Jest procesem, w którym akwarysta przyzwyczaja zwierzęta do warunków (parametrów) panujących w akwarium.

Aiptasia
Jest to ukwiał nazywany również "szklaną różą", który potrafi w bardzo szybkim czasie stać się plagą w akwarium morskim.

Aquascaping
Jest sztuką układania różnego rodzaju skał pod wodą, dzięki czemu tworzone są ciekawe konstrukcje skalne.

Artemia
Jest to rodzaj skorupiaków, który bardzo często wykorzystywany jest w akwarystyce jako pokarm.

Asteriny
Niewielkie rozgwiazdy, które trafiają do zbiorników morskich z reguły ze szczepką, lub kawałkiem skały. Niestety niektóre z nich mogą odżywiać się polipami koralowców.

ATC
Stosowana m.in. w refraktometrach automatyczna kompensacja temperatury.

Aquael
Firma akwarystyczna zajmująca się produkcją sprzętu akwarystycznego.

Atrapy jajowe
Plamki znajdujące się na płetwie odbytowej u ryb i mające za zadanie imitować ikrę.

Atrapy oczne
Plamki znajdujące się na ciele ryb i mające za zadanie imitować oko. Jest to pewnego rodzaju funkcja obronna, ponieważ ma za zadanie zmylić drapieżnika, który zaatakuje ofiarę w inne miejsce niż głowa.

Akwarysta.EU
Portal akwarystyczny / Serwis akwarystyczny o akwarystyce morskiej i słodkowodnej.

Absorber
Wkład służący do pochłaniania konkretnych składników z wody akwariowej np. absorber krzemianów, lub absorber fosforanów.

Akwarium biotopowe
Jest zbiornikiem, w którym odtworzone są jak najbardziej zbliżone warunki do panujących w konkretnym biotopie (środowisku wodnym) i w którym hodowane są zwierzęta i rośliny tylko z danego biotopu.

ADA
Firma Aqua Design Amano, założona przez japońskiego akwarystę, projektanta i fotografika jakim był Takashi Amano. Oprócz tego firma pod taką samą nazwą organizuje jeden z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych konkursów na aranżacje akwarium.

AEFW
Jest to skrót oznaczający wirki żerujące na koralowcach twardych z gatunku Acropora (ang. Acropora Eating Flat Worms).

Aktynika
Jest to nazwa światła aktynicznego, czyli światła w kolorze fioletowym, które uwydatnia tzw. świecenie (efekt fluo) koralowców.

Automatyczna kompensacja temperatury
Określana skrótem ATC, ma zastosowanie w refraktometrach. Dzięki niej osiąga się dokładne wyniki.

Akwariat.pl
Polska internetowa baza literatury akwarystycznej, założona przez Jarosława Kozikowskiego.

Aldehyd glutarowy
Stosowany w akwarystyce jako źródło węgla dla roślin akwariowych, tzw. węgiel w płynie (płynne CO2).

Anadromowy / Anadromiczny (gatunek)
Jest to gatunek zwierzęcia, które większość swojego życia spędza w wodach słonych, jednak rozmnaża się ono w wodach słodkich. Przykładem takiego zwierzęcia może być ryba, która żyje w morzu, ale na czas tarła wpływa do rzeki.

Autotrofizm
Jest to inne określenie samożywności. Organizmy np. rośliny są autotroficzne, ponieważ odżywiają się w procesie fotosyntezy. Innym przykładem takich organizmów w akwarium są bakterie.

Akwa
Skrót oznaczający akwarium, którym posługują się akwaryści, inne nazwy baniak, zbiornik.

Albinizm
Oznacza brak ciemnych barwników melaninowych, przez co zwierzęta nazywa się czasami "białymi". Oczy albinosów są koloru czerwonego.

Albinos
Jest zwierzęciem nie posiadającym pigmentu w skórze, przez co zwierzęta nazywa się czasami "białymi". Oczy albinosów są koloru czerwonego.

Amoniak
Jest pierwszym produktem procesu przemiany materii, który powstaje z odchodów oraz rozkładających się szczątków roślin i zwierząt. Amoniak jest szkodliwy i może powodować zatrucie zwierząt.

Acana
Popularne określenie w akwarystyce morskiej na koralowce LPS z rodzaju Acanthastrea.

Akwarystyka słodkowodna
Dziedzina (hobby) zajmująca się hodowlą zwierząt i roślin żyjących w wodach słodkich.

Akwarystyka morska
Dziedzina (hobby) zajmująca się hodowlą zwierząt i roślin żyjących w wodach słonych.

Akwakultura
Jest to forma gospodarki polegająca na hodowli wybranych gatunków organizmów wodnych.

B

Biotop
Część ekosystemu, a dokładniej konkretne środowisko życia. Biotopem może być np. rzeka Amazonka, jezioro Malawi, czy jezioro Tanganika.

Babka
Popularna nazwa ryb spotykana zarówno w akwarystyce słodkowodnej, jak i morskiej. W akwarystyce morskiej często zasiedla się zbiornik babkami w celu przekopywania podłoża.

Balling
Jest metodą utrzymywania wielu mikroelementów w odpowiedniej ilości w wodzie morskiej poprzez stosowanie odpowiednich roztworów preparatów.

Bakterie nitryfikacyjne
Są to bakterie tlenowe, które mają za zadanie przekształcić amoniak i sole amonowe w wodzie na mniej szkodliwy azotan.

Baniak
Jest to potoczna nazwa akwarium, które określa się również zbiornikiem.

Berghia
Jest to ślimak nagoskrzelny, który odżywia się ukwiałem Aiptasia.

Białobrody
To popularna nazwa ryby z rodziny Pokolcowatych.

Błazenek
Potoczna nazwa na ryby z rodzajów Amphiprion i Premnas, które często obierają sobie za dom ukwiały.

Bioballe
Są to plastikowe elementy w postaci kulek z wypustkami stosowane w filtrach.

Borsuk
Potoczna nazwa na ryby z rodzaju Siganus.

Brzęczyk
Jest to pompka napowietrzająca, dzięki której przez podłączone wężyki do wody wtłaczane jest powietrze w postaci bąbelków.

Bastard
Jest to zwierzę powstałe w wyniku skrzyżowania się dwóch różnych gatunków.

Bałtykarium
Zespół zbiorników wodnych, w którym odwiedzający mogą podziwiać faune i florę zamieszkujące Morze Bałtyckie.

Bimbrownia
Zestaw do wytwarzania dwutlenku węgla w akwarium.

Bojownik
Określenie na ryby z rodzaju Betta, które pochodzi od walk, jakie staczają ze sobą samce.

Brzydal
Pieszczotliwa nazwa na rybę morską, która nie grzeszy urodą, za to jest świetna w walce z niechcianym ukwiałem Aiptasia (choć nie wszystkie okazy gustują w takiej właśnie diecie).

Bicolor
Określenie używane w stosunku do zwierząt dwukolorowych.

Butla CO2
Jest to określenie na butlę zawierającą CO2 (dwutlenek węgla).

C

Ceramika
Jest to potoczna nazwa dla elementów ceramicznych, które są mediami filtracyjnymi i które chętnie zamieszkują bakterie.

CITES
Jest inaczej nazywana Konwencją Waszyngtońską. Mówi o międzynarodowym handlu żywymi zwierzętami i roślinami, które są zagrożone wyginięciem.

Cooler
Jest wentylatorem, który ma za zadanie ochłodzić temperaturę wody.

Cyjano
Są to cyjanobakterie (sinice), które mogą stać się plagą w akwarium morskim. Sinice to proste organizmy jednokomórkowe.

Cykl azotowy
Jest obiegiem azotu w akwarium. Za proces przemiany związków azotowych odpowiadają różnego rodzaju szczepy bakterii.

Cyrkulacja
Jest ruchem wody w akwarium.

Czyścik
Jest urządzeniem, które ma za zadanie czyścić szyby w akwarium. Składa się z dwóch części, w których znajdują się magnesy. Jedna część wkładana jest do zbiornika, a druga trzyma ją przy szybie na zewnątrz. W ten sposób podczas poruszania zewnętrzną częścią akwarysta ma możliwość czyszczenia zbiornika zarówno od wewnątrz, jak i zewnętrzną część szyb. Wewnętrzna część czyścika jest twardsza w celu zeskrobywania glonów.

Cysta
Jest to otoczka, którą wytwarzają pierwotniaki i bakterie, a dzięki której organizmy mogą przeżyć w złych warunkach.

Ciąża
Jest stanem samicy, która oczekuje młodych ryb.

Ca
Symbol pierwiastka, jakim jest Wapń.

Carbo
Nazwa dla granulek węgla aktywnego, który usuwa z wody wszelkie związki chemiczne.

Clownfish
Popularna nazwa na ryby z rodzaju Amphiprion i Premnas, czyli tzw. błazenki.

CO2
Skrót ten oznacza dwutlenek węgla.

Cyrkulator
Urządzenie stosowane do akwarystyki, które ma za zadanie wytworzenie ruchu wody.

CX5
Jest zaprawą używaną w akwarystyce do konstrukcji skalnych, którą można kupić w większości marketów budowlanych. Jej właściwości to wodoodporność oraz to, że jest szybkowiążąca.

Choinka / Christmas Tree Worm
Popularna nazwa na rurówki (Spirobranchus giganteus) zamieszkujące często koralowce Porites, które przypominają wyglądem drzewo choinkę i występują w wielu odmianach kolorystycznych.

CaCO3
Inaczej węglan wapnia, jest białym nalotem na roślinach, który powstaje w momencie braku dwutlenku węgla. Rośliny wykorzystują wtedy kwas węglowy co powoduje odwapnienie biologiczne.

Chlorofil
Jest związkiem chemicznym, który nadaje roślinom zielony kolor i bierze udział w procesie fotosyntezy. Oprócz roślin posiadają go algi, czy bakterie fotosyntezujące, takie jak np. sinice.

Cl / Chlor
Jest używanym w instalacjach hydraulicznych w celu uzdatnienia wody pierwiastkiem chemicznym, który posiada silne właściwości dezynfekujące. Nadmierna ilość chloru w wodzie jest szkodliwa dla organizmów w akwarium.

Cyklop
Są to niewielkie skorupiaki, idealne nadające się na pokarm, inaczej oczliki.

Czarne wody
Jest to biotop występujący głównie w Ameryce Południowej. Inna nazwa zawdzięczana kolorowi wody, to herbata.

D

Denitryfikacja
Jest procesem, w którym azot i jego związki są usuwane z wody.

Detrytus
Jest martwą materią organiczną, taką jak szczątki roślin, zwierząt, czy odchody pozostające w akwarium.

Dino
Jedna z najgorszych plag w akwarium morskim.

DIY
Jest to w najprostszy sposób ujmując skrót mówiący "Zrób to sam".

Dolewka
Potoczna nazwa na czynność jaką jest dolewanie odparowanej wody, lub urządzenie które służy do wspomnianej czynności. Urządzenia takie mogą być automatyczne, albo grawitacyjne.

Dojrzewanie
Okres od założenia akwarium, w którym zachodzą w nim wszelkie zmiany, zanim zbiornik się nie ustabilizuje.

DSB
Jest to jedna z najlepszych metod filtracji biologicznej w akwarystyce morskiej. Polega na posiadaniu w sumpie kilkucentymetrowej warstwy piachu, gdzie można posadzić makroglony i gdzie zachodzi redukcja, czy też utlenianie związków chemicznych.

Dymorfizm płciowy
Są to różnice pomiędzy samicą, a samcem danego gatunku.

Dzikus
W akwarystyce morskiej oznacza tzw. pasażera na gapę, którego ciężko zidentyfikować. Pasażer ten dostaje się na ogół do zbiornika z kawałkiem żywej skały. Głównie mianem dzikusów nazywane są niechciane kraby morskie.

Dafnia
Inaczej rozwielitka, jest stawonogiem zaliczanym do wioślarek i idealnym na pokarm dla wielu gatunków zwierząt akwariowych.

Doris
Potoczna nazwa ryby Paracanthurus hepatus, którą zawdzięcza dzięki filmowi "Gdzie jest Nemo?".

Dyskowiec
Popularne określenie ryby Paletki należącej do pielęgnicowatych.

Deszczownica
Jest podłączaną do filtra rurką z otworami, przez które wpływa woda do akwarium.

Dzwon
Cylindryczny przedmiot, który ma za zadanie rozpuścić dwutlenek węgla w wodzie akwariowej.

Doktorek
Popularna nazwa ryby morskiej, nazywanej również Wargatkiem sanitarnikiem (Labroides dimidiatus), którą zawdzięcza swoim zachowaniem i preferencjom żywnościowym (czyści inne ryby z pasożytów).

Dominant / Dominujący / Dominacja
Jest to najsilniejszy osobnik w danym stadzie. Z reguły jest agresywny i intensywniej wybarwiony od pozostałych zwierząt.

Dip
Określenie stosowane do preparatów płynnych.

Dioda led
Jest elementem elektronicznym, który po prawidłowym połączeniu emituje światło o określonej mocy.

E

Ekipa czyszcząca
Są to zwierzęta, które oczyszczają akwarium np. z glonów i resztek pokarmu. W skład ekipy czyszczącej wchodzą różnego rodzaju ślimaki, kraby, krewetki, czy chociażby w akwarystyce morskiej wężowidła i wieloszczety.

Eugleniny / Euglenophyta
Są glonami powodującymi charakterystyczny mleczno-zielony zakwit wody.

Ekspedycja akwarytsyczna
Jest wyprawą akwarystyczną przeprowadzoną w określonym celu. Nasz portal przeprowadził już kilka różnych ekspedycji.

Elektronika
W akwarystyce ogólne określenie na urządzenia elektryczne.

F

Filtr wewnętrzny
Filtr umieszczony całościowo wewnątrz akwarium.

Filtrator
Jest zwierzęciem, które wyłapuje z wody resztki i zanieczyszczenia. Zalicza się do nich np. rurówki, gąbki, czy małże.

Filtr kaskadowy
Jest filtrem zawieszonym na krawędzi zbiornika, do którego woda zaciągana jest przez zanurzoną rurę i powraca na zasadzie wodospadu.

Filtr kubełkowy
Jest rodzajem filtra, gdzie w zbiorniku znajdują się jedynie dwie rury. Jedna zaciąga wodę z akwarium do urządzenia najczęściej przypominającego kubełek, w którym przepływa ona przez media filtracyjne i powraca drugą rurą do zbiornika.

Fitoplankton
Nazywany jest również zdrobniale fito. Jest niczym innym jak planktonem roślinnym, czyli mikroskopijnymi glonami w wodzie.

F2
Jest nie tylko klawiszem na klawiaturze, ale również nazwą nawozu, który służy do hodowli fitoplanktonu.

Fluo
Słowo to pojawia się w wielu opisach koralowców i oznacza on zwierzęta, które w barwie niebieskiej "świecą".

Frag
Jest to inaczej szczepka koralowca.

Filtracja biologiczna
Jest to przekształcanie związków azotowych i oczyszczanie wody przez organizmy żywe znajdujące się w akwarium.

Float
Rodzaj szkła (dość zielonej barwy) używany do produkcji zbiorników akwariowych.

Fosforany
Są związkami chemicznymi, pochodnymi od kwasu fosforowego.

Film bakteryjny
Pojawiająca się z reguły przy zbyt małym ruchu powierzchni tafli wody błonka z bakterii, przypominająca mgiełkę. Film bakteryjny powoduje nie tylko mało ciekawy efekt wyglądu powierzchni wody, ale również ogranicza dochodzenie światła.

Fotosynteza
Jest procesem, który zachodzi przy udziale światła w komórkach roślin akwariowych, które zawierają chlorofil. Rośliny z wody, dwutlenku węgla i soli mineralnych i pod wpływem światła wytwarzają sobie pokarm, a jako produkt uboczny wytwarzany jest tlen.

Fe
Skrót pierwiastka jakim jest żelazo.

Filtr przepływowy
Jest to urządzenie, które wygląda jak rura i przez który przepływa woda.

Filtr UV
Jest filtrem przepływowym, w którym znajduje się dobrze zamknięta lampa UV mająca zastosowanie np. w przypadku leczenia ospy rybiej.

Falownik
Jest urządzeniem wytwarzającym fale w akwarium morskim. Oprócz tego popularnie mówi się tak na wszelkie cyrkulatory.

G

Gąbka / Gąbki
Są najprymitywniejszymi organizmami wodnymi, które nie posiadają organów wewnętrznych i należą do filtratorów. Może być również słowem oznaczającym medium filtracyjne.

Glony
Są organizmami plechowymi, czyli nie posiadającymi tkanek.

Glony wapienne
W akwarystyce morskiej są organizmami porastającymi skałę oraz szyby głównie w kolorze różowym i czerwonym, choć możliwe inne.

Glony kulkowe
W akwarystyce morskiej popularne określenie glonów Valonia.

Grzebień
Nakładany element na komin w kształcie grzebienia, dzięki czemu chroni on organizmy przez wciągnięciem do komina i następnie do sumpa.

GPD
Skrót pochodzący z ang. Gallon Per Day odnosi się do membrany osmotycznej i oznacza ilość wody w galonach, jaką możemy otrzymać przy użyciu konkretnej membrany osmotycznej w filtrach odwróconej osmozy.

Grzybki
Potoczna nazwa na koralowce miękkie (grzybowieńce) takie jak Rhodactis, Ricordea, czy Discosoma.

Gruzowisko
Jest zbiornikiem, w którym znajduje się duża ilość skał. Oprócz tego może być tak nazywane niechlujne ułożenie skał w akwarium.

Gorgonie
Koralowce morskie o charakterystycznych kształtach i nie posiadające zooksanteli, przez co ich hodowla jest trudna w zbiornikach domowych.

Gębacze
Ryby inkubujące w pysku ikrę i narybek (również pyszczaki).

Glonojad
Potoczna nazwa dla ryb odżywiających się glonami (głównie zbrojników).

Guardian
Rodzaj szkła (bardziej przeźroczystego niż szkło Float) używany do produkcji zbiorników akwariowych.

Goldfish
Popularna nazwa na złotą rybkę, czyli różne kolorowe odmiany hodowlane karasia chińskiego, nazywana także welonkiem.

Grzałka
Jest urządzeniem, którego zadaniem jest podgrzanie wody w akwarium. Grzałki mogą posiadać wbudowane termostaty.

Głowonóg
Jest zwierzęciem zaliczanym do mięczaków posiadającym ramiona. Przykładem takiego zwierzęcia jest ośmiornica.

Glony nitkowate
Są glonami rosnącymi w postaci długich nitek, które potrafią porastać rośliny, szyby, czy skałę w domowym akwarium. Występują zarówno w akwariach morskich, jak i słodkowodnych.

Gatunek
Osobniki wspólnego pochodzenia, o zbliżonych cechach, mogące się ze sobą krzyżować i wydające na świat płodne potomstwo.

Gradacja
Jest pojęciem stosowanym przez hodowców krewetek słodkowodnych. Określana jest symbolami (cyframi i/lub literami) i związana z ubarwieniem skorupiaków. Jest to udział pożądanego pigmentu w populacji krewetek danej rasy (np. pigmentu białego u Caridina cf. cantonensis "Crystal Red", gdzie najniższa gradacja wizualnie nie ma białego pigmentu, a najwyższa jest niemal biała).

Głowa / Główka
W akwarystyce morskiej i słodkowodnej może oznaczać część zwierzęcia, lub w akwarystyce morskiej nazwy używa się do określenia części koralowca z polipem i stosuje się do koralowców miękkich i koralowców LPS.

Glonek
Pieszczotliwa nazwa glonojada.

H

Hybryda
Krzyżówka dwóch różnych gatunków zwierząt.

Hanka
Nazywana również Hanną, to potoczna nazwa na urządzenie, dzięki któremu można zbadać dokładnie parametry wody.

Hammer
Potoczna nazwa koralowce Euphyllia ancora, której polipy są zakończone w kształcie, przypominającym młotek.

HQI
Jest rodzajem oświetlenia, w którym zastosowany został żarnik o dość dużej mocy.

Hybryda
Lampa stosowana w akwarystyce, gdzie połączonych jest kilka źródeł światła np. świetlówki i ledy, lub żarniki HQI i świetlówki.

Hydrometr
W akwarystyce morskiej oznacza on przyrząd, dzięki któremu mierzymy zasolenie wody (nazywany również spławikiem).

Hydraulika
Jest to orurowanie akwarium, dzięki któremu możliwy jest spływ np. do sumpa, powrót i rewizja. W skład hydrauliki wchodzą również takie elementy jak loc-line, czy różne zawory.

Holender
Akwarium słodkowodne, w którym uprawiane są przede wszystkim rośliny akwariowe (akwarium holenderskie).

HQL
Jest to skrót, jakim określa się wysokociśnieniowe lampy rtęciowe, które służą do oświetlania głębszych zbiorników.

Helenka
Ślimak słodkowodny Anentome Helena, który odżywia się innymi ślimakami i często stosowany jest jako naturalna broń na ich plagę.

Herbata
Popularna nazwa na biotop czarnych wód, czyli biotop występujący głównie w Ameryce Południowej. Nazwa zawdzięczana jest kolorowi wody.

I

Ikra
Jaja organizmów wodnych.

Inkubacja
Jest to okres, w którym ikra, a następnie młode są przetrzymywane w pysku rodzica, aż do wyplucia.

Ichtiologia
Nauka o rybach.

Ichtiolog
Osoba zajmująca się Ichtiologią.

Idolek
Nazywany również Idolem gatunek ryby morskiej, której nazwa pochodzi z filmu "Gdzie jest Nemo?".

Ichtiofauna
Są to gatunki ryb, które zamieszkują określony akwen w danym okresie.

Inkubator
Jest urządzeniem, które służy do sztucznego wylęgu. Umieszczone w nim ziarenka ikry dojrzewają i wykluwają się z nich młode.

J

Jeżowiec
Zwierzę morskie, które posiada kulisty kształt ciała oraz wapienne kolce, którymi może poruszać.

Jajorodność
Cecha ryb, które składają ikrę, czyli tycząca się do większości gatunków.

Jajożyworodność
Sposób rozrodu, gdzie ikra dojrzewa w ciele samicy, a młode wykluwają się tuż przed złożeniem ikry, lub zaraz po złożeniu ikry.

Jezioro
Jest słodkowodnym i naturalnym zbiornikiem na lądzie.

K

kH
Skrót twardość węglanowej, alkaliczności wody.

Kaskada
Potoczna nazwa dla filtra kaskadowego.

Kalkwasser
Jest to woda wapienna, której używa się w celu utrzymania prawidłowego poziomu wapnia w akwarystyce morskiej.

Kiełże
Bardzo pożyteczne, choć niewielkie skorupiaki należące do rzędu obunogów i obserwowane w akwarium morskim głównie nocą, kiedy to wychodzą z zakamarków żywej skały.

Komin
Jest odgrodzoną częścią zbiornika głównego, w której znajdują się rewizja, rura spływu i rura powrotu.

Kostka
Potoczna nazwa na akwarium w kształcie kostki (wysokość, długość i szerokość są tych samych wymiarów, lub nieznacznie się różnią).

Konduktometr
Urządzenie służące do sprawdzenia jakości, czystości wody (nazywane TDS).

Korona
Osłona góry akwarium, która ma za zadanie zasłonięcia światła z lamp tak aby, nie raziło podczas jego oglądania. Innym jej zastosowaniem jest ochrona przed wyskakiwaniem zwierząt ze zbiornika. Dodatkowo urozmaica wygląd akwarium, przez co zbiornik staje się znacznie atrakcyjniejszy.

Kotnik
Małe osobne akwarium, w którym odchowywane są młode zwierzęta, lub dochodzi do rozmnażania zwierząt. Tym samym określeniem nazywa się pojemniki, które w takim samym celu wkłada się do zbiornika ogólnego.

Koral
Potoczna nazwa na zwierzęta (koralowce).

Kryl
Jest niewielkim skorupiakiem morskim, który stosuje się jako pokarm.

Kubełek
Potoczna nazwa na filtr kubełkowy.

Kwarantanna
Okres w którym przetrzymuje i obserwuje się zwierzęta w osobnym akwarium, aby uniknąć wprowadzenia do zbiornika ogólnego choroby.

Kubek
Górna część odpieniacza, w której gromadzą się odpienione zanieczyszczenia.

Koralowce
Gromada morskich zwierząt, występujących w koloniach pod postacią tzw. polipa. Koralowce rafotwórcze tworzą rafy koralowe.

Klub Malawi / KM
Jest to polskie stowarzyszenie miłośników pielęgnic z jeziora Malawi.

Koniki morskie
Potocznie nazywane gatunki ryb z rodziny igliczniowatych (pławikoniki), które kształtem przypominają konika szachowego (figurę szachową).

Kulfon
W akwarystyce słodkowodnej pieszczotliwa nazwa na przedstawicieli pyszczaków z gatunków Labeotropheus (jezioro Malawi).

Kula
Określenie okrągłego zbiornika / pojemnika, w którym niektórzy hodują ryby, czego NIE powinno się robić.

Krzemiany
Są minerałami, solami kwasu krzemowego.

Kamień napowietrzający
Jest przedmiotem posiadającym bardzo dużą ilość małych otworków, który podłączamy do rurki od brzęczyka i po włożeniu do akwarium obserwujemy wydostające się z niego bąbelki powietrza.

Kulorzęsek
Jest pierwotniakiem wywołującym ospę rybią.

K
Jeden z mikroelementów, oznaczenie Potasu.

Klub Miłośników Tanganiki / KMT
Polskie stowarzyszenie zrzeszające miłośników ryb z jeziora Tanganika.

Kokos
Potocznie nazywana łupina orzecha kokosowego, umieszczana w akwarium po wydrążeniu i spreparowaniu.

Korzeń
Jest to potoczna nazwa na spreparowany korzeń drzewa, który umieszcza się w akwarium.

Kosiarka
Jest rybą słodkowodną (Grubowarg syjamski), która idealnie zjada glony.

Kurtyna napowietrzająca
Jest to przedmiot podłączany do wężyka brzęczyka, wykonany z giętkiego materiału i dający efekt w postaci ściany bąbelków.

Krab
Jest krótkoodwłokowym skorupiakiem z tzw. dziesięcionogów, który może poruszać się do przodu, tyłu i na boki. Wyglądem przypomina trochę opancerzonego pająka, który posiada jedną parę szczypiec.

Krewetka
Są morskimi i słodkowodnymi skorupiakami (rząd dziesięcionogów).

Krasnorosty
W akwarystyce słodkowodnej są nieproszonymi glonami w formie "pędzelków" porastającymi prawie wszystko co możliwe. W akwarystyce morskiej mówi się tak na niektóre makroglony, jak np. Rhodymenia.

Krewetkarium
Zbiornik z reguły nie większy niż 30 litrów, w którym hodowane są krewetki.

Kąpiel (lecznicza)
Jest zabiegiem, który polega na umieszczeniu chorego zwierzęcia w osobnym zbiorniku, w którym oprócz wody znajdują się różne środki lecznicze.

Koparka
Popularne określenie w akwarystyce morskiej, które dotyczy ryb (babek kopiących), które przekopują podłoże akwariowe.

Karmnik
Jest to przedmiot umożliwiający utrzymanie pokarmu w konkretnym miejscu i służący do karmienia zwierząt akwariowych.

Karmnik automatyczny
Jest urządzeniem, które można zaprogramować, aby podawało samodzielnie pokarm zwierzętom w akwarium. Bardziej rozbudowane karmniki atuomatyczne posiadają możliwości dostosowania godzin podawania pokarmu i konkretnej jego ilości.

Karmidło
Brzydsza i rzadko stosowana nazwa na karmnik.

Ketapang
Inna nazwa rośliny (migdałecznik morski).

Kostka lipowa
Jest to kostka napowietrzająca, stosowane w zbiornikach i szczególnie polecana do odpieniaczy zasilanych metodą napowietrzania. Przyrząd ten wykonany jest z drzewa lipowego.

Krzyżówka
Nazywamy tak potomstwo zwierząt w momencie gdy dochodzi do rozrodu różnych gatunków / odmian barwnych.

Konwencja Waszyngtońska
Jest inaczej nazywana pojęciem CITES. Mówi o międzynarodowym handlu żywymi zwierzętami i roślinami, które są zagrożone wyginięciem.

Kratka rastrowa
Jest plastikową kratką, którą podkładamy pod kamienie w zbiorniku, co chroni nie tylko szybę, ale przy braku piasku pomaga wydmuchiwać spod skały gromadzący się detrytus.

Koszyk
Jest wykonanym z plastiku przedmiotem, w którym najczęściej kupujemy rośliny wodne.

L

LPS
Jest to nazwa na koralowce twarde długopolipow, takie jak Euphyllia, czy Caulastraea.

Loc-line
Przewód modułowy składający się z charakterystycznych kulek, którego używa się w hydraulice akwarium.

Labirynt
Jest dodatkowym organem, który posiadają niektóre ryby i który umożliwia oddychanie powietrzem atmosferycznym.

Larwa
Potoczna nazwa na wiele gatunków zwierząt dopiero po wykluciu z ikry, takich jak wyklute ryby, kraby, czy krewetki.

Linia boczna
Jest zespołem ciałek zmysłowych, który jest wrażliwy na wszelki ruch wody i który pełni u ryb dodatkową funkcję wzroku i dotyku, a rybom ławicowym pomaga synchronizować ich ruchy.

L
Jest to oznaczenie numeryczne danego gatunku ryby z rodziny Loricariidae.

Labiryntowce
Są to ryby, które posiadają organ umożliwiający oddychanie tlenem atmosferycznym (labirynt).

Litoral
Jest strefą w zbiorniku wodnym (np. jeziorze), która przylega do brzegu. Przykładem litoralu może być litoral piaszczysty, lub litoral skalisty.

Lignit
Jest składnikiem węgla brunatnego, który ma widocznie zachowaną strukturę drewna i który wykorzystuje się w akwarystyce.

LS
Skrót z ang. Live Sand oznaczający żywy piasek.

LR
Skrót z ang. Live Rock, oznaczający żywą skałę.

Larwa
Jest to postać zwierzęcia, z reguły tuż po wykluciu, która zmienia się z czasem w postać dorosłą.

Lugola
Jest wodnym roztworem jodu, który można kupić w aptece i stosowanym w akwarystyce morskiej jako uzupełnienie tego pierwiastka.

Led
Są diodami elektroluminescencyjnymi, które mogą być używane w akwarystyce do oświetlenia akwarium. Diody te posiadają znacznie dłuższą żywotność niż świetlówki, a także umożliwiają lepsze doświetlenie zbiornika, przy znacznie mniejszym zużyciu prądu.

Lumen / Lumeny
Jest to jednostka miary strumienia świetlnego używana przy oświetleniu.

Ł

Łodziki
Grupa zwierząt tzw. żywych skamieniałości, które są głowonogami, ale żyjącymi w muszlach.

Łuska
Jest cienką płytką kostną, która ma za zadanie chronić ciało ryb oraz maskować (w zależności od koloru łuski) niektóre gatunki.

M

Makroglony
Są glonami wyższymi, które przypominają na ogół rośliny. W akwarystyce morskiej stosowane zarówno jako ozdoba zbiornika, jak i filtracja biologiczna.

Mandaryny
Są rybami z rodziny Synchiropus.

Miękasy
Popularna nazwa na koralowce miękkie.

Malawi
Jezioro znajdujące się w Afryce.

Moonlight
Oświetlenie nocne, które ma za zadanie symulować światło księżyca.

Mysis
Niewielkie morskie skorupiaki, tzw. lasonogi.

Mycosidol
Preparat do usuwania tzw. cyjanobakterii.

Mlecz
Sperma samca danego gatunku zwierzęcia.

Mg
Symbol pierwiastka jakim jest Magnez.

Matecznik
Dorosły osobnik koralowca, z którego można tworzyć szczepki.

MB 20 / MB 400
Jest to żywica jonowymienna używana do filtrów odwróconej osmozy.

MA / Magazyn Akwarium
Popularny miesięcznik akwarystyczny w Polsce, wydawany przez Pet Publications.

Mięczaki
Tym zwierząt słodkowodnych i morskich, do których zaliczane są m.in. małże, czy ślimaki.

Morszczak
Jest to akwarium morskie, lub akwarysta morski.

Mbuna
Nazwa grupy ryb z afrykańskiego jeziora Malawi.

Morze
Jest naturalnym zbiornikiem słonowodnym, należącym do Oceanu.

Małż
Jest mięczakiem, którego muszla składa się z dwóch połówek. Małże mogą być zarówno słodkowodne, jak i morskie. Większość małży, to doskonali filtratorzy.

Muszla
Jest wapiennym szkieletem służącym zwierzęciu za schronienie i przytwierdzonym do niego dzięki mięśniom.

Monogamia / Monogamiczne
Termin ten określa zwierzęta, które dobierają się w pary na stałe. Przykładem mogą być ryby błazenki Amphiprion ocellaris.

Metronidazol
Jest lekiem dostępnym w aptece, który stosuje się w leczeniu niektórych chorób ryb akwariowych.

Morszczyzna
Popularne określenie na akwarystykę morską.

Mesh
Tym mianem określa się z reguły gąbkę z dość dużymi oczkami, którą można np. nałożyć na wirnik w celu zwiększenia ilości bąbelków (co ma zastosowanie w odpieniaczach).

Makro
Jest sposobem fotografowania zwierząt (nie tylko wodnych) z bardzo dużym zbliżeniem.

Mikroelementy
Są pierwiastkami śladowymi w bardzo małych ilościach.

Makroelementy
Są pierwiastkami śladowymi w stosunkowo dużych ilościach.

Mata
Jest materiałem (najczęściej formą gąbki), który umieszczamy pod zbiornikiem w celu zabezpieczenia nieszczelności dna i wszelkich nierówności. Nazywana jest ona również podkładką.

N

Nano-Rafa
Niewielkie akwarium morskie o pojemności nie przekraczającej z reguły 50 litrów.

Napowietrzanie
Wprowadzenie do zbiornika powietrza np. za pomocą brzęczyka, lub ruchu tafli wody.

Nawożenie
Dostarczanie roślinom w akwarystyce słodkowodnej niezbędnych substancji do rozwoju poprzez dawkowanie konkretnych preparatów. Można również nawozić dwutlenkiem węgla poprzez jego dostarczenie.

Niefoto / Niefotosyntezujące
Popularna nazwa dla koralowców, które nie zawierają tzw. zooksanteli (koralowce niefotosyntezujące).

Nutrienty
Niezbędne do życia substancje odżywcze w wodzie.

NO3
Symbol azotanów.

Nemo
Popularna nazwa ryby Amphiprion ocellaris, którą zawdzięcza dzięki filmowi "Gdzie jest Nemo?".

Narybek
Są to młode ryby, które rozpoczęły żerowanie po utracie woreczka żółtkowego.

Najeżka
Jest to potoczna nazwa ryb rozdymkokształtnych (np. Diodon hystrix), które w momencie zagrożenia potrafią nałykać się wody i powietrza. W ten sposób zmieniają się w kształt kuli, a co za tym idzie zwiększają swoje rozmiary, co ma za zadanie odstraszyć drapieżnika. Najeżki posiadają kolce z trucizną.

Nabąblacz
Jest inną nazwą kamienia napowietrzającego, czyli przedmiotu który posiada bardzo dużą ilość małych otworków, który podłączamy do rurki od brzęczyka i po włożeniu do akwarium obserwujemy wydostające się z niego bąbelki powietrza.

NH3
Jest to skrót amoniaku, czyli gazu będącego produktem procesu przemiany materii, który powstaje z odchodów oraz rozkładających się szczątków roślin i zwierząt. Amoniak jest szkodliwy i może powodować zatrucie zwierząt.

Narożne (akwarium)
Jest zbiornikiem, które posiada z reguły kształt trójkąta i można je umiejscowić w rogu pomieszczenia.

O

Odmiana
Zwierzęta z tego samego gatunku, które różnią się np. kolorystyką.

Obsada
Wszystkie zwierzęta i rośliny znajdujące się w zbiorniku.

Odmulacz
Urządzenie umożliwiające usuwanie zanieczyszczeń dna (tzw. odmulanie).

Odmulanie
Czynność wykonywana przez akwarystę za pomocą odmulacza.

Odpieniacz
Urządzenie będące główną filtracją w akwarium morskim i działające na zasadzie przyłączania do bąbelków powietrza substancji organicznych, które wraz z powstałą pianą wylewane są do tzw. kubka.

Okrzemki
Glony jednokomórkowe, które w akwarium tworzą na szybach i piasku brązowy nalot.

Ospa
Jedna z najczęstszych chorób ryb.

Oceanarium
Jest to miejsce w którym mieści się duża ilość zbiorników wodnych z wodą słoną (niejednokrotnie o bardzo dużym litrażu), w której hodowane są zwierzęta i rośliny żyjące w Morzach i Oceanach.

Osmoza
Popularna nazwa na wodę, która zostaje przefiltrowana za pomocą filtra osmotycznego, gdzie przechodzi przez wkłady filtrujące oraz membranę osmotyczną.

Oczliki
Są to niewielkie skorupiaki, idealnie nadające się na pokarm.

Obiegówka
Potoczna nazwa na pompę obiegową.

Oceanografia
Nauka zajmująca się badaniem Oceanów.

OptiWhite
Rodzaj szkła (o bardzo dużym współczynniku przeźroczystości) używany do produkcji zbiorników akwariowych.

Ocean
Jest słonowodną częścią hydrosfery, stanowiącą rozległy obszar wody oblewającej kontynenty. W skład oceanów wchodzą także morza, zatoki, czy cieśniny.

Ozonator
Jest urządzeniem, które produkuje ozon.

Osiadłe (zwierzęta)
Są zwierzętami, które w dorosłej postaci spotykane są w konkretnym miejscu, a niejednokrotnie tworzą formy kolonii.

Osłonice
Są zwierzętami morskimi, bardzo prostej budowy, które charakteryzują się posiadaniem tzw. tuniki, czyli osłonki. Dodatkowo posiadają symetryczną budowę ciała.

Ochotka
Ochotka to larwy muchówek (czarne, czerwone, lub brązowe), które stosowane są w akwarystyce jako pokarm.

Ośmiornica
Jest drapieżnym głowonogiem, który posiada osiem ramion wyposażonych w przyssawki umożliwiające m.in. chwytanie ofiary. Ośmiornice są niezwykle inteligentnymi zwierzętami.

Overflow box
Jest urządzeniem, dzięki któremu istnieje możliwość posiadania sumpa, bez konieczności wiercenia otworów w akwarium głównym. Inna nazwa to pudełko przelewowe. Działa na zasadzie przelewania wody z naczynia do naczynia i zawieszane jest na krawędzi zbiornika.

P

Patyki
Potoczna nazwa dla koralowców twardych któtkopolipowych SPS.

pH
Jest wskaźnikiem kwasowości, zasadowości wody.

Plaga
Wszystkie zwierzęta oraz inne organizmy, które są niepożądane w akwarium.

Podmianka
Czynność polegająca na spuszczeniu pewnej ilości wody i dopełnieniu akwarium świeżą wodą.

Polipowanie
Wystawianie przez koralowce polipów, tzw. pompowanie koralowców.

Polip
Jest to forma morfologiczna parzydełkowców, która posiada otwór gębowy oraz czułka.

Porcelanka
Potoczna nazwa na ślimaki morskie, które posiadają muszle wyglądające tak, jakby były wykonane z porcelany.

Przyducha
Niska zawartość tlenu w wodzie, może skończyć się źle dla wszystkich organizmów.

PO4
Symbol fosforanów.

Pyszczaki
Popularna nazwa na pielęgnicowate ryby afrykańskie, które opiekują się potomstwem, a ikra i młode są inkubowane w pysku rodzica.

Przylga
Potoczna nazwa na ryby z rodziny Przylgowatych.

Pelagial
Otwarte przestrzenie wodne.

Platynka / Platka
Potoczna nazwa ryby Zmiennik plamisty, lub wielobarwny.

Pokładełko
Służy do składania ikry, jest rodzajem brodawki płciowej, lub brodawki moczowo-płciowej.

Pustelnik
W akwarystyce morskiej popularna nazwa na kraby, które zamieszkują różne muszle.

Przekopnice
Są skorupiakami słodkowodnymi zaliczanymi do rzędu skrzelonogów.

Płaszczka
Potoczna nazwa ryby słodkowodnej, lub morskiej, która posiada płaski kształt ciała.

Podłoże
W akwarystyce terminem tym określamy to co jest na dnie np. piasek, żwir, grys.

Przegroda
Jest to materiał, najczęściej szkło, lub kawałek plexy zastosowany w celu odgrodzenia części akwarium, lub w celu stworzenia odgrodzonych części sumpa.

Pławikoniki
Potocznie nazywane gatunki ryb z rodziny igliczniowatych (koniki morskie), które kształtem przypominają konika szachowego (figurę szachową).

Pielęgnica
Do pielęgnic zaliczanych jest wiele gatunków ryb, które zawdzięczają swoją nazwę sposobem wychowywania potomstwa, które pielęgnują (opiekują się nim).

Płetwa
Jest narządem, który służy zwierzętom wodnym do poruszania się oraz utrzymywania właściwej pozycji ciała.

Pysio / Pysie
Zdrobniała nazwa akwarystów na Pyszczaki.

Posolone / Posolony
Jest to akwarium morskie, lub akwarysta morski.

Parametry
Stężenie danych związków / pierwiastków w wodzie akwariowej.

Ppm
Skrót do określania stężeń roztworów, z angielskiego "Parts Per Milion". Przyjmuje się, że 1 ppm oznacza 1 miligram na 1 litr roztworu.

Piaskowiec
Rodzaj skał używanych w akwarium.

Przyssawka
Jest przedmiotem, dzięki któremu można przyczepić do szyby takie urządzenia jak np. filtr wewnętrzny, czy grzałka akwariowa.

Purigen
Jest wkładem filtracyjnym w postaci białych granulek, który posiada właściwości powodujące krystaliczność wody. Wychwytuje rozpuszczalne i nierozpuszczalne zanieczyszczenia wody akwariowej, związki zawierające azot (używa się do obniżenia NO3), ale nie pozbawia jej cennych pierwiastków śladowych.

Pożywka dla bakterii
Jest preparatem umożliwiającym hodowlę bakterii.

Plankton
Są to niewielkie organizmy unoszące się w toni wodnej.

Poligamia / Poligamizm
Zwierzęta poligamiczne charakteryzują się tym, że samiec współżyje z większą ilością samic.

Picasso
Oprócz tego, że był oczywiście znanym malarzem, to w akwarystyce morskiej nazwą tą określana jest jedna z ryb (rogatnic) o bardzo ciekawym ubarwieniu.

Pet Fair
Jest nazwą oznaczającą łódzkie Międzynarodowe Targi Zoologiczne.

Przekopujące (zwierzęta)
Określenie zwierząt w akwarystyce morskiej i słodkowodnej, które przekopują dno. Mogą to być np. ślimaki żyjące w piasku, rozgwiazdy piaskowe, czy niektóre gatunki ryb.

Pudełko przelewowe
Jest urządzeniem, dzięki któremu istnieje możliwość posiadania sumpa, bez konieczności wiercenia otworów w akwarium głównym. Inna nazwa to Overflow box. Działa na zasadzie przelewania wody z naczynia do naczynia i zawieszane jest na krawędzi zbiornika.

Pompa dozująca
Jest urządzeniem, które programujemy w odpowiedni sposób i które dozuje do zbiornika konkretny preparat w odmierzonej ilości.

Pasożyty
Organizmy żerujące na innych organizmach.

Pokrywa
Jest urządzeniem umieszczanym na akwarium, w którym z reguły jest zamontowane oświetlenie i które je przykrywa.

Profilowe / Profilowane (akwarium)
Jest akwarium, w którym jedna z szyb jest półokrągła.

Pompa obiegowa
Jest urządzeniem, które zapewnia obieg wody w akwarium z sumpem, lub panelem (wtłacza wodę ponownie do akwarium).

Podstawka
W akwarystyce morskiej pojęciem tym określamy wytworzoną podstawkę pod szczepkę, lub kawałek skały, który za nią służy.

Pierwiastki śladowe
Jest to pojęcia oznaczające mikroelementy (pierwiastki w małych ilościach).

Podkładka
Jest materiałem (najczęściej formą gąbki), nazywanym matą, który umieszczamy pod zbiornikiem w celu zabezpieczenia nieszczelności dna i wszelkich nierówności.

Podbierak
Jest urządzeniem pozwalającym na łapanie zwierząt wodnych, nazywanym siatką.

Q

Quadri
Popularna nazwa ukwiału Entacmea quadricolor.

R

Refraktometr
Jest to urządzenie, które umożliwia pomiar np. zasolenia dzięki współczynnikom załamania światła.

Refugium
Wydzielona część najczęściej w sumpie, gdzie trzymamy życie niechciane w głównym zbiorniku oraz hodowane są glony w celu polepszenia parametrów wody.

Restart
Zlikwidowanie posiadanego zbiornika i założenie od nowa.

Rurówka
Wieloszczety osiadłe, które wytwarzają rurki dla schronienia. Najczęściej wystawiają z nich pióropusze.

Rewizja
Druga rura spływu w akwarium, dzięki której jesteśmy zabezpieczeni na wypadek zatkania głównej rury spływu.

Rico
Potoczna nazwa koralowców miękkich Ricordea.

RO
Popularna nazwa na wodę, która zostaje przefiltrowana za pomocą filtra osmotycznego, gdzie przechodzi przez wkłady filtrujące oraz membranę osmotyczną.

RO Di
Popularna nazwa na wodę demineralizowaną do celów akwarystycznych, która zostaje przefiltrowana za pomocą filtra osmotycznego, gdzie przechodzi przez wkłady filtrujące oraz membranę osmotyczną, a następnie żywicę jonowymienną w celu zdemineralizowania.

Rozgwiazda
Jest zwierzęciem morskim należącym do szkarłupni, o gwieździstym kształcie ciała.

Rafa koralowa
Jest to podwodna "budowla" wytworzona przez organizmy żywe rafotwórcze, powstała z nagromadzenia ich szkieletów.

Rzeka
Jest naturalnym słodkowodnym ciekiem, który płynie w wyżłobionym korycie.

Rura
Może być to rurka PCV używana w hydraulice akwarium z sumpem, może być również fragmentem filtra, lub określeniem na popularne świetlówki.

Reef safe
Określenie w akwarystyce morskiej oznaczające zwierzęta bezpieczne dla rafy koralowej tj. nie atakujące i nie zjadające innych zwierząt (także koralowców).

Ryba
Jest zmiennocieplnym zwierzęciem (kręgowcem), które oddycha skrzelami i porusza się dzięki płetwom.

Rak
Jest słodkowodnym skorupiakiem (rząd dziesięcionogów). Potrafi szybko płynąć do tyłu dzięki poruszaniu swoim odwłokiem.

Rurka
Jest określeniem odnoszącym się głównie do schronienia wytworzonego przez rurówki, ale może być również zdrobnieniem od wyjaśnionego w słowniku słowa rura.

Rasa
Jest to grupa zwierząt, które posiadają jakąś dziedziczoną cechę, np. długość płetw u konkretnej rasy danego gatunku.

Rodzina
Kategoria systematyczna wyższa niż rodzaj i niższa niż rząd. Przykładem rodziny ryb będą Pielęgnicowate.

S

Sarco
Potoczna nazwa na koralowce Sarcophyton.

Siporax
Porowate medium filtracyjne, które chętnie zasiedlają bakterie.

Skarpeta
Nazywana również Socks, to przedmiot przypominajacy skarpetkę, który ma za zadanie wyłapywać nieczystości spływające rurą spływu do sumpa.

Skimmer
Może być elementem filtra, który zbiera zanieczyszczenia z powierzchni tafli wody, lub inną nazwą odpieniacza białek.

Stado
Wiele osobników tego samego gatunku.

Skrzela
Jest narządem oddechowym większości ryb.

Spaghetti
Potoczna nazwa dla glonów morskich, które często używane są w Refugium i przypominają one kształtem ugotowany makaron Spaghetti.

Spirulina
Jest to gatunek sinic, idealny na pokarm dla wszystkich ryb roślinożernych.

Spławik
W akwarystyce morskiej oznacza on przyrząd, dzięki któremu mierzymy zasolenie wody (tzw. hydrometr).

SPS
Koralowce twarde o małych polipach, posiadające wapienny szkielet, nazywane patykami.

Sump
Zbiornik znajdujący się z reguły pod głównym akwarium i posiadający przegrody, w którym znajdują się wszelkie urządzenia np. grzałka i w którym odbywa się filtracja biologiczna i mechaniczna.

Suplementacja
Dodawanie do akwarium niezbędnych elementów, których brakuje w wodzie.

Szczepka
Niewielki kawałek koralowca, lub rośliny akwariowej, który po włożeniu do akwarium rośnie i z którego powstaje z czasem dorosły osobnik.

Solanka
Popularna nazwa na wodę RO Di, wymieszaną z solą, czyli stworzoną w domowych warunkach wodę morską.

Skrzek
Jaja składane przez płazy, także w akwarium.

Skorupiaki
Tym zwierząt słodkowodnych i morskich, do których zaliczane są m.in. kraby, raki i krewetki.

Stelaż
Konstrukcja wykonana głównie z metalu, na której eksponowane jest akwarium.

Silikon akwarystyczny
Jest żywicą silikonową, którą klei się akwaria i która zapewnia wodoszczelność oraz nietoksyczność.

Strumień
Jest małym naturalnym słodkowodnym ciekiem, który z reguły (nie koniecznie) uchodzi do rzeki.

Staw
Jest słodkowodnym zbiornikiem wodnym, podobnym do jeziora, płytszym i nie powstałym w naturalny sposób.

Świeżak
Termin określający początkującego akwarystę, lub określający świeżo założone akwarium.

Suplement
Substancja taka jak mikroelement, którą można dozować w akwarium w razie potrzeby spowodowanej niedoborem tej substancji w wodzie.

Stopa
Część zwierzęcia morskiego (ukwiału), dzięki której przytwierdza się on do podłoża i porusza.

Ślimak
Jest to mięczak, który posiada muszlę służącą mu za schronienie (z wyjątkiem tzw. ślimaków nagoskrzelnych). Ślimaki mogą być glonożerne, roślinożerne, padlinożerne, pasożytnicze, a także drapieżne.

Samożywność
Jest to inne określenie autotrofizmu. Organizmy np. rośliny są autotroficzne, ponieważ odżywiają się w procesie fotosyntezy. Innym przykładem takich organizmów w akwarium są bakterie.

Śluz
Pokrywa ciało ryb i pełni funkcję ochronną np. przed różnymi pasożytami.

Styroboks / Styrobox
Jest pojemnikiem w formie kartonu, który wykonany jest ze styropianu w celu transportu roślin i zwierząt. Chroni on przed zbyt niską, lub zbyt wysoką temperaturą.

Świderek / Świderki
Popularna nazwa na ślimaki słodkowodne przekopujące podłoże.

Solowiec
Niewielki skorupiak występujący jedynie w wodach słonych, często używany jako pokarm.

Spływ
Jest to określenie miejsca oraz określenie rury, gdzie woda z głównego zbiornika spływa do sumpa.

Symbioza
Wspólne życie dwóch różnych organizmów, które polega nie tylko na wzajemnym tolerowaniu się, ale również czerpaniu wspólnych korzyści.

Świetlówki
Są urządzeniem w kształcie rury emitującym światło.

Sucha skała
W akwarystyce morskiej pojęcie to oznacza wysuszoną żywą skałę.

Syntetyczna skała
Pojęcie to oznacza skałę, która jest wytworzona, a nie jest naturalna.

Sito
W akwarystyce jest pojęciem określającym głównie rurkę z otworami, która ma za zadanie zatrzymywać większe zanieczyszczenia spływającej wody.

Sól morska
Jest to określenie (akwarystyka morska) na proszek będący odzyskaną solą naturalną z morza, lub wytworzoną syntetycznie solą. Miesza się ją z wodą RO Di i otrzymuje tzw. solankę, czyli morską wodę.

Siatka
Jest urządzeniem pozwalającym na łapanie zwierząt wodnych, nazywanym podbierakiem.

T

Tarło
Rozród danych zwierząt w akwarium.

Talerzówka
Popularne określenie koralowców przypominających wyglądem talerz, nazywane Montipora talerzowa.

TDS
Inna nazwa konduktometru, czyli urządzenia służącego do pomiaru czystości wody.

Turbo
Popularna nazwa na morskie ślimaki, które idealnie zjadają glony i zalecane są do tzw. ekipy czyszczącej akwarium.

Twardziel
Potoczna nazwa na koralowce SPS.

Tropical
Firma akwarystyczna zajmująca się produkcją preparatów i pokarmów akwarystycznych.

T5
Jest to rodzaj świetlówek, które posiadają średnicę 16 milimetrów.

T8
Jest to rodzaj świetlówek, które posiadają średnicę 26 milimetrów.

Tanganika
Jezioro znajdujące się w Afryce.

Tour de Amazon
Cykl wypraw badawczych organizowanych przez doktoranta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Michała Marcinkiewicza.

Tour de Shrimp
Cykl wypraw badawczych dotyczących głównie krewetek, organizowanych przez Rafała Maciaszka i połączonych z pokonywaniem trasy na rowerze.

Testy
Odczynniki chemiczne pozwalające akwaryście na zbadanie parametrów wody akwariowej.

Trofcie
Pieszczotliwa nazwa na ryby z gatunku Tropheus.

TWO
Skrót oznaczający twardość wody ogólną.

TWW
Skrót oznaczający twardość wody węglanową.

Termostat
Jest urządzeniem wbudowanym w grzałkę, lub osobnym (do którego podłącza się grzałkę) i które ma za zadanie włączać grzałkę jeżeli temperatura spadnie poniżej ustawionej na termostacie i wyłączać grzałkę, gdy temperatura osiągnie ustawioną wartość.

Tarlaki
Są rybami przystępującymi do tarła.

Tło
Jest określeniem na to, co znajduje się na tylnej szybie akwarium. Tłem może być tapeta, tło zewnętrzne, lub wewnętrzne.

Tapeta
Określenie na tło akwariowe, które wygląda jak podwodne zdjęcie.

Tło zewnętrzne
Jest to tło akwariowe umieszczane na zewnątrz zbiornika.

Tło wewnętrzne
Jest to tło akwariowe umieszczane od wewnątrz zbiornika.

Tło strukturalne
Jest to tło akwariowe umieszczane na zewnątrz zbiornika (z reguły tło DIY wykonane ze styropianu), lub wewnątrz zbiornika, które imituje skały korzenie i jest tłem przestrzennym 3D.

Tłumik
Jest to z reguły plastikowy przyrząd, który ma za zadanie wyciszać odgłosy zasysanego powietrza. Ma on zastosowanie np. w odpieniaczach białek. Tłumik można czasami wykonać samemu np. z pudełka po kliszy fotograficznej.

Trapez / Trapezik
Określenie na kraby żyjące w symbiozie z koralowcami Acropora.

Tip
Popularna nazwa na końcówki polipów u koralowców.

Torebka
Jest foliową torebką używaną do transportu roślin i zwierząt wodnych.

U

UV
Potoczna nazwa na lampę sterylizującą.

Ukwiał
Zwierzę zaliczane do koralowców sześciopromiennych.

Utaka
Nazwa grupy ryb z afrykańskiego jeziora Malawi.

Uzdatniacz
Jest preparatem, który wiąże w wodzie niektóre pierwiastki szkodliwe dla życia w akwarium, przez co zostaje ona uzdatniona, np. neutralizujący chlor.

Usposobienie
Określeniem tym wskazuje się stopień agresywności zwierzęcia. Usposobienie może być np. łagodne, lub agresywne.

V

Valonia
Glon zaliczany do plag w akwarystyce morskiej.

Venturi
Potoczna nazwa na tzw. zwężkę Venturiego, czyli zwężąjąca dysza stosowana przede wszystkim w odpieniaczach.

W

Węgiel aktywny
Nazwa dla tzw. Carbo, czyli granulek węgla aktywnego, który usuwa z wody wszelkie związki chemiczne.

Wieloszczety
Morskie organizmy wodne zaliczane do tzw. pierścienic.

Wirki
Niepożądanych gość w akwarium morskim, zwierzęta należące do płazińców, które mogą stać się plagą.

WDA
Skrót wydarzenia, spotkania akwarystów, jakim są Warszawskie Dni Akwarystyki.

WYSIWYG
Skrót od “What you see is what you get”, czyli to co widzisz, to dostajesz. Stosowany w sklepach internetowych, gdzie dostajemy konkretną roślinę, lub zwierzę, które znajduje się na zdjęciu.

Wylinka
Jest to zrzucony pancerz zwierzęcia, lub sama czynność jego zrzucania.

Wężowidło
Jest to zwierzę morskie, idealne w akwarium morskim, jako ekipa czyszcząca. Przypomina trochę rozgwiazdę, należy tak jak ona do szkarłupni, jednak posiada on wygląd dysku z giętkimi ramionami.

Wavebox
Urządzenie mające za zadanie wytworzenie w zbiorniku imitacji ruchu fal morskich.

Wrotka
Niewielkie zwierzę bezkręgowe, składnik zooplanktonu, idealny do wykarmiania wyklutego narybku.

Wielka Rafa Koralowa
Jest położoną u wybrzeży Australii największą na świecie rafą koralową.

Welon / Welonek
Popularna nazwa na złotą rybkę, czyli różne kolorowe odmiany hodowlane karasia chińskiego.

Wiktoria
Jezioro znajdujące się w Afryce.

Wapień filipiński
Rodzaj skał używanych w akwarium.

Węglan wapnia
Inaczej CaCO3, jest białym nalotem na roślinach, który powstaje w momencie braku dwutlenku węgla. Rośliny wykorzystują wtedy kwas węglowy co powoduje odwapnienie biologiczne.

Widłonogi
Widłonogi to drobne skorupiaki, które występują na całym świecie. Zwierzęta te są głównym składnikiem morskiego planktonu i idealnie nadają się jako pokarm w akwarystyce morskiej.

Ważka
Jest owadem drapieżnym, który żyje w okolicach różnych zbiorników wodnych. Larwy ważki żyją pod wodą, są również drapieżne i zdarza się, że pojawiają się w akwarium np. z zakupioną rośliną. Larwy ważki są niebezpieczne dla zwierząt akwariowych.

Weloniaste (odmiany)
Są to odmiany ryb, których jedna lub więcej płetw posiada postać wydłużoną, przypominającą trochę welon panny młodej (stąd nazwa).

Wlot
Jest określeniem miejsca i rury, gdzie woda z sumpa wraca do głównego zbiornika.

Wylot
Jest inną nazwą na spływ, czyli miejsce gdzie woda spływa ze zbiornika do sumpa.

Worm
Określenie używane w akwarystyce morskiej na wszelkiego rodzaju robaki i wieloszczety.

Wystawa akwarystyczna
Impreza organizowana przez pasjonatów oraz firmy akwarystyczne, na której można zdobyć nowe kontakty, zobaczyć nowe i obecne produkty wielu marek oraz podziwiać zbiorniki i życie na niej prezentowane.

Wirnik pompy
Jest to małe urządzanie z łopatkami w pompie, dzięki któremu woda zostaje wprawiona w ruch.

Wirnik igiełkowy
Jest to małe urządzanie z łopatkami w postaci igiełek w pompie, dzięki któremu woda zostaje wprawiona w ruch i bardzo mocno rozdrobniona. Dzięki takiemu wirnikowi można uzyskać znacznie więcej bąbelków powietrza, co ma zastosowanie w odpieniaczach.

Wata filtracyjna
Jest włóknem, które ma za zadanie zatrzymywać zanieczyszczenia wody.

X

Xenia pulsująca
Popularna nazwa koralowca miękkiego Xenia, którego polipy rytmicznie pulsują.

Y

Yellow / Yellowek
Popularna nazwa słodkowodnej żółtej ryby (pyszczak Malawi) Labidochromis caeruleus.

Z

Zooplankton
Plankton zwierzęcy, składający się z unoszących w toni wodnej drobnych organizmów.

Zooksantele
Są glonami jednokomórkowymi, żyjącymi w symbiozie z koralowcami i innymi organizmami.

Zoa
Popularna nazwa na koralowce Zoanthus.

Zakwit
Jest efektem zbyt szybkiego rozwoju fitoplanktonu, tzw. zakwitnięciem wody.

Żyworodność
Jest to cecha zwierząt, gdzie do zapłodnienia dochodzi w ciele samicy, a na świat przychodzą w pełni ukształtowane młode.

Żywica jonowymienna
Inaczej nazywana MB 20 / MB 400, jest to złoże używane do filtrów odwróconej osmozy w celu demineralizacji wody.

Zoolek
Polska firma akwarystyczna zajmująca się produkcją preparatów akwarystycznych.

Złota rybka
Popularna nazwa na różne kolorowe odmiany hodowlane karasia chińskiego, nazywana także welonkiem.

Złoże
Jest to warstwa wkładu filtracyjnego, na którym bakterie tworzą kolonie.

Zeszyty Akwarystyczne / ZA
Miesięcznik akwarystyczny w formie małego zeszytu wydawnictwa Pet Publications.

Żywy piasek
Jest to podłoże stosowane w akwarium morskim, które zawiera bakterie poprawiające filtrację biologiczną i przyspieszające okres dojrzewania zbiornika. Skrót to LS (Live Sand).

Żywa skała
Skała stosowana w zbiornikach morskich (skała naturalna), którą zamieszkują bakterie i inne organizmy wodne. Skrót to LR (Live Rock).

Zasolenie
Ilość rozpuszczonej soli w wodzie, którą mierzy się za pomocą refraktometru, lub hydrometru (spławika).

Zieleń malachitowa
Jest syntetycznym barwnikiem zasadowym (związkiem chemicznym), który w akwarystyce wykorzystuje się w celu zwalczania grzybów i pierwotniaków.

Żabienica
W brew pozorom nie jest żadnym płazem, a jedynie gatunkiem rośliny akwariowej.

Zaciemnienie (akwarium)
Jest to czynność polegająca na całkowitym braku światła w zbiorniku, która ma za zadanie pomóc akwaryście w walce z glonami. Zaciemnieniem będzie np. zasłonięcie akwarium nieprześwitującym materiałem.

ZooBotanika
Jest nazwą oznaczającą Targi i Wystawę Zoologiczno-Botaniczną we Wrocławiu.

Żółtek
Popularna nazwa morskiej żółtej ryby Zebrasoma flavescens.

© Akwarysta.EU 2014 - 2024

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości, lub części zamieszczonych materiałów zabronione!