Polub Nas na FB!

Serwis Akwarysta.EU AKWARYSTYKA

A

  Akwarystyka

  Dziedzina (hobby) zajmująca się hodowlą zwierząt i roślin wodnych.

  Akwarium

  Zbiornik wykonany najczęściej ze szkła, w którym hodowane są zwierzęta i rośliny wodne.

  Akwarysta

  Osoba zajmująca się hobby jakim jest akwarystyka.

  Acra

  Jest to potoczna nazwa dla koralowców twardych SPS z rodzaju Acropora.

  Aklimatyzacja

  Jest procesem, w którym akwarysta przyzwyczaja zwierzęta do warunków (parametrów) panujących w akwarium.

  Aiptasia

  Jest to ukwiał nazywany również "szklaną różą", który potrafi w bardzo szybkim czasie stać się plagą w akwarium morskim.

  Aquascaping

  Jest sztuką układania różnego rodzaju skał pod wodą, dzięki czemu tworzone są ciekawe konstrukcje skalne.

  Artemia

  Jest to rodzaj skorupiaków, który bardzo często wykorzystywany jest w akwarystyce jako pokarm.

  Asteriny

  Niewielkie rozgwiazdy, które trafiają do zbiorników morskich z reguły ze szczepką, lub kawałkiem skały. Niestety niektóre z nich mogą odżywiać się polipami koralowców.

  ATC

  Stosowana m.in. w refraktometrach automatyczna kompensacja temperatury.

  Aquael

  Firma akwarystyczna zajmująca się produkcją sprzętu akwarystycznego.

  Atrapy jajowe

  Plamki znajdujące się na płetwie odbytowej u ryb i mające za zadanie imitować ikrę.

  Atrapy oczne

  Plamki znajdujące się na ciele ryb i mające za zadanie imitować oko. Jest to pewnego rodzaju funkcja obronna, ponieważ ma za zadanie zmylić drapieżnika, który zaatakuje ofiarę w inne miejsce niż głowa.

  Akwarysta.EU

  Portal akwarystyczny / Serwis akwarystyczny o akwarystyce morskiej i słodkowodnej.

  Absorber

  Wkład służący do pochłaniania konkretnych składników z wody akwariowej np. absorber krzemianów, lub absorber fosforanów.

  Akwarium biotopowe

  Jest zbiornikiem, w którym odtworzone są jak najbardziej zbliżone warunki do panujących w konkretnym biotopie (środowisku wodnym) i w którym hodowane są zwierzęta i rośliny tylko z danego biotopu.

  ADA

  Firma Aqua Design Amano, założona przez japońskiego akwarystę, projektanta i fotografika jakim był Takashi Amano. Oprócz tego firma pod taką samą nazwą organizuje jeden z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych konkursów na aranżacje akwarium.

  AEFW

  Jest to skrót oznaczający wirki żerujące na koralowcach twardych z gatunku Acropora (ang. Acropora Eating Flat Worms).

  Aktynika

  Jest to nazwa światła aktynicznego, czyli światła w kolorze fioletowym, które uwydatnia tzw. świecenie (efekt fluo) koralowców.

  Automatyczna kompensacja temperatury

  Określana skrótem ATC, ma zastosowanie w refraktometrach. Dzięki niej osiąga się dokładne wyniki.

  Akwariat.pl

  Polska internetowa baza literatury akwarystycznej, założona przez Jarosława Kozikowskiego.

  Aldehyd glutarowy

  Stosowany w akwarystyce jako źródło węgla dla roślin akwariowych, tzw. węgiel w płynie (płynne CO2).

  Anadromowy / Anadromiczny (gatunek)

  Jest to gatunek zwierzęcia, które większość swojego życia spędza w wodach słonych, jednak rozmnaża się ono w wodach słodkich. Przykładem takiego zwierzęcia może być ryba, która żyje w morzu, ale na czas tarła wpływa do rzeki.

  Autotrofizm

  Jest to inne określenie samożywności. Organizmy np. rośliny są autotroficzne, ponieważ odżywiają się w procesie fotosyntezy. Innym przykładem takich organizmów w akwarium są bakterie.

  Akwa

  Skrót oznaczający akwarium, którym posługują się akwaryści, inne nazwy baniak, zbiornik.

  Albinizm

  Oznacza brak ciemnych barwników melaninowych, przez co zwierzęta nazywa się czasami "białymi". Oczy albinosów są koloru czerwonego.

  Albinos

  Jest zwierzęciem nie posiadającym pigmentu w skórze, przez co zwierzęta nazywa się czasami "białymi". Oczy albinosów są koloru czerwonego.

  Amoniak

  Jest pierwszym produktem procesu przemiany materii, który powstaje z odchodów oraz rozkładających się szczątków roślin i zwierząt. Amoniak jest szkodliwy i może powodować zatrucie zwierząt.

  Acana

  Popularne określenie w akwarystyce morskiej na koralowce LPS z rodzaju Acanthastrea.

  Akwarystyka słodkowodna

  Dziedzina (hobby) zajmująca się hodowlą zwierząt i roślin żyjących w wodach słodkich.

  Akwarystyka morska

  Dziedzina (hobby) zajmująca się hodowlą zwierząt i roślin żyjących w wodach słonych.

  Akwakultura

  Jest to forma gospodarki polegająca na hodowli wybranych gatunków organizmów wodnych.

B

  Biotop

  Część ekosystemu, a dokładniej konkretne środowisko życia. Biotopem może być np. rzeka Amazonka, jezioro Malawi, czy jezioro Tanganika.

  Babka

  Popularna nazwa ryb spotykana zarówno w akwarystyce słodkowodnej, jak i morskiej. W akwarystyce morskiej często zasiedla się zbiornik babkami w celu przekopywania podłoża.

  Balling

  Jest metodą utrzymywania wielu mikroelementów w odpowiedniej ilości w wodzie morskiej poprzez stosowanie odpowiednich roztworów preparatów.

  Bakterie nitryfikacyjne

  Są to bakterie tlenowe, które mają za zadanie przekształcić amoniak i sole amonowe w wodzie na mniej szkodliwy azotan.

  Baniak

  Jest to potoczna nazwa akwarium, które określa się również zbiornikiem.

  Berghia

  Jest to ślimak nagoskrzelny, który odżywia się ukwiałem Aiptasia.

  Białobrody

  To popularna nazwa ryby z rodziny Pokolcowatych.

  Błazenek

  Potoczna nazwa na ryby z rodzajów Amphiprion i Premnas, które często obierają sobie za dom ukwiały.

  Bioballe

  Są to plastikowe elementy w postaci kulek z wypustkami stosowane w filtrach.

  Borsuk

  Potoczna nazwa na ryby z rodzaju Siganus.

  Brzęczyk

  Jest to pompka napowietrzająca, dzięki której przez podłączone wężyki do wody wtłaczane jest powietrze w postaci bąbelków.

  Bastard

  Jest to zwierzę powstałe w wyniku skrzyżowania się dwóch różnych gatunków.

  Bałtykarium

  Zespół zbiorników wodnych, w którym odwiedzający mogą podziwiać faune i florę zamieszkujące Morze Bałtyckie.

  Bimbrownia

  Zestaw do wytwarzania dwutlenku węgla w akwarium.

  Bojownik

  Określenie na ryby z rodzaju Betta, które pochodzi od walk, jakie staczają ze sobą samce.

  Brzydal

  Pieszczotliwa nazwa na rybę morską, która nie grzeszy urodą, za to jest świetna w walce z niechcianym ukwiałem Aiptasia (choć nie wszystkie okazy gustują w takiej właśnie diecie).

  Bicolor

  Określenie używane w stosunku do zwierząt dwukolorowych.

  Butla CO2

  Jest to określenie na butlę zawierającą CO2 (dwutlenek węgla).

C

  Ceramika

  Jest to potoczna nazwa dla elementów ceramicznych, które są mediami filtracyjnymi i które chętnie zamieszkują bakterie.

  CITES

  Jest inaczej nazywana Konwencją Waszyngtońską. Mówi o międzynarodowym handlu żywymi zwierzętami i roślinami, które są zagrożone wyginięciem.

  Cooler

  Jest wentylatorem, który ma za zadanie ochłodzić temperaturę wody.

  Cyjano

  Są to cyjanobakterie (sinice), które mogą stać się plagą w akwarium morskim. Sinice to proste organizmy jednokomórkowe.

  Cykl azotowy

  Jest obiegiem azotu w akwarium. Za proces przemiany związków azotowych odpowiadają różnego rodzaju szczepy bakterii.

  Cyrkulacja

  Jest ruchem wody w akwarium.

  Czyścik

  Jest urządzeniem, które ma za zadanie czyścić szyby w akwarium. Składa się z dwóch części, w których znajdują się magnesy. Jedna część wkładana jest do zbiornika, a druga trzyma ją przy szybie na zewnątrz. W ten sposób podczas poruszania zewnętrzną częścią akwarysta ma możliwość czyszczenia zbiornika zarówno od wewnątrz, jak i zewnętrzną część szyb. Wewnętrzna część czyścika jest twardsza w celu zeskrobywania glonów.

  Cysta

  Jest to otoczka, którą wytwarzają pierwotniaki i bakterie, a dzięki której organizmy mogą przeżyć w złych warunkach.

  Ciąża

  Jest stanem samicy, która oczekuje młodych ryb.

  Ca

  Symbol pierwiastka, jakim jest Wapń.

  Carbo

  Nazwa dla granulek węgla aktywnego, który usuwa z wody wszelkie związki chemiczne.

  Clownfish

  Popularna nazwa na ryby z rodzaju Amphiprion i Premnas, czyli tzw. błazenki.

  CO2

  Skrót ten oznacza dwutlenek węgla.

  Cyrkulator

  Urządzenie stosowane do akwarystyki, które ma za zadanie wytworzenie ruchu wody.

  CX5

  Jest zaprawą używaną w akwarystyce do konstrukcji skalnych, którą można kupić w większości marketów budowlanych. Jej właściwości to wodoodporność oraz to, że jest szybkowiążąca.

  Choinka / Christmas Tree Worm

  Popularna nazwa na rurówki (Spirobranchus giganteus) zamieszkujące często koralowce Porites, które przypominają wyglądem drzewo choinkę i występują w wielu odmianach kolorystycznych.

  CaCO3

  Inaczej węglan wapnia, jest białym nalotem na roślinach, który powstaje w momencie braku dwutlenku węgla. Rośliny wykorzystują wtedy kwas węglowy co powoduje odwapnienie biologiczne.

  Chlorofil

  Jest związkiem chemicznym, który nadaje roślinom zielony kolor i bierze udział w procesie fotosyntezy. Oprócz roślin posiadają go algi, czy bakterie fotosyntezujące, takie jak np. sinice.

  Cl / Chlor

  Jest używanym w instalacjach hydraulicznych w celu uzdatnienia wody pierwiastkiem chemicznym, który posiada silne właściwości dezynfekujące. Nadmierna ilość chloru w wodzie jest szkodliwa dla organizmów w akwarium.

  Cyklop

  Są to niewielkie skorupiaki, idealne nadające się na pokarm, inaczej oczliki.

  Czarne wody

  Jest to biotop występujący głównie w Ameryce Południowej. Inna nazwa zawdzięczana kolorowi wody, to herbata.

D

  Denitryfikacja

  Jest procesem, w którym azot i jego związki są usuwane z wody.

  Detrytus

  Jest martwą materią organiczną, taką jak szczątki roślin, zwierząt, czy odchody pozostające w akwarium.

  Dino

  Jedna z najgorszych plag w akwarium morskim.

  DIY

  Jest to w najprostszy sposób ujmując skrót mówiący "Zrób to sam".

  Dolewka

  Potoczna nazwa na czynność jaką jest dolewanie odparowanej wody, lub urządzenie które służy do wspomnianej czynności. Urządzenia takie mogą być automatyczne, albo grawitacyjne.

  Dojrzewanie

  Okres od założenia akwarium, w którym zachodzą w nim wszelkie zmiany, zanim zbiornik się nie ustabilizuje.

  DSB

  Jest to jedna z najlepszych metod filtracji biologicznej w akwarystyce morskiej. Polega na posiadaniu w sumpie kilkucentymetrowej warstwy piachu, gdzie można posadzić makroglony i gdzie zachodzi redukcja, czy też utlenianie związków chemicznych.

  Dymorfizm płciowy

  Są to różnice pomiędzy samicą, a samcem danego gatunku.

  Dzikus

  W akwarystyce morskiej oznacza tzw. pasażera na gapę, którego ciężko zidentyfikować. Pasażer ten dostaje się na ogół do zbiornika z kawałkiem żywej skały. Głównie mianem dzikusów nazywane są niechciane kraby morskie.

  Dafnia

  Inaczej rozwielitka, jest stawonogiem zaliczanym do wioślarek i idealnym na pokarm dla wielu gatunków zwierząt akwariowych.

  Doris

  Potoczna nazwa ryby Paracanthurus hepatus, którą zawdzięcza dzięki filmowi "Gdzie jest Nemo?".

  Dyskowiec

  Popularne określenie ryby Paletki należącej do pielęgnicowatych.

  Deszczownica

  Jest podłączaną do filtra rurką z otworami, przez które wpływa woda do akwarium.

  Dzwon

  Cylindryczny przedmiot, który ma za zadanie rozpuścić dwutlenek węgla w wodzie akwariowej.

  Doktorek

  Popularna nazwa ryby morskiej, nazywanej również Wargatkiem sanitarnikiem (Labroides dimidiatus), którą zawdzięcza swoim zachowaniem i preferencjom żywnościowym (czyści inne ryby z pasożytów).

  Dominant / Dominujący / Dominacja

  Jest to najsilniejszy osobnik w danym stadzie. Z reguły jest agresywny i intensywniej wybarwiony od pozostałych zwierząt.

  Dip

  Określenie stosowane do preparatów płynnych.

  Dioda led

  Jest elementem elektronicznym, który po prawidłowym połączeniu emituje światło o określonej mocy.

E

  Ekipa czyszcząca

  Są to zwierzęta, które oczyszczają akwarium np. z glonów i resztek pokarmu. W skład ekipy czyszczącej wchodzą różnego rodzaju ślimaki, kraby, krewetki, czy chociażby w akwarystyce morskiej wężowidła i wieloszczety.

  Eugleniny / Euglenophyta

  Są glonami powodującymi charakterystyczny mleczno-zielony zakwit wody.

  Ekspedycja akwarytsyczna

  Jest wyprawą akwarystyczną przeprowadzoną w określonym celu. Nasz portal przeprowadził już kilka różnych ekspedycji.

  Elektronika

  W akwarystyce ogólne określenie na urządzenia elektryczne.

F

  Filtr wewnętrzny

  Filtr umieszczony całościowo wewnątrz akwarium.

  Filtrator

  Jest zwierzęciem, które wyłapuje z wody resztki i zanieczyszczenia. Zalicza się do nich np. rurówki, gąbki, czy małże.

  Filtr kaskadowy

  Jest filtrem zawieszonym na krawędzi zbiornika, do którego woda zaciągana jest przez zanurzoną rurę i powraca na zasadzie wodospadu.

  Filtr kubełkowy

  Jest rodzajem filtra, gdzie w zbiorniku znajdują się jedynie dwie rury. Jedna zaciąga wodę z akwarium do urządzenia najczęściej przypominającego kubełek, w którym przepływa ona przez media filtracyjne i powraca drugą rurą do zbiornika.

  Fitoplankton

  Nazywany jest również zdrobniale fito. Jest niczym innym jak planktonem roślinnym, czyli mikroskopijnymi glonami w wodzie.

  F2

  Jest nie tylko klawiszem na klawiaturze, ale również nazwą nawozu, który służy do hodowli fitoplanktonu.

  Fluo

  Słowo to pojawia się w wielu opisach koralowców i oznacza on zwierzęta, które w barwie niebieskiej "świecą".

  Frag

  Jest to inaczej szczepka koralowca.

  Filtracja biologiczna

  Jest to przekształcanie związków azotowych i oczyszczanie wody przez organizmy żywe znajdujące się w akwarium.

  Float

  Rodzaj szkła (dość zielonej barwy) używany do produkcji zbiorników akwariowych.

  Fosforany

  Są związkami chemicznymi, pochodnymi od kwasu fosforowego.

  Film bakteryjny

  Pojawiająca się z reguły przy zbyt małym ruchu powierzchni tafli wody błonka z bakterii, przypominająca mgiełkę. Film bakteryjny powoduje nie tylko mało ciekawy efekt wyglądu powierzchni wody, ale również ogranicza dochodzenie światła.

  Fotosynteza

  Jest procesem, który zachodzi przy udziale światła w komórkach roślin akwariowych, które zawierają chlorofil. Rośliny z wody, dwutlenku węgla i soli mineralnych i pod wpływem światła wytwarzają sobie pokarm, a jako produkt uboczny wytwarzany jest tlen.

  Fe

  Skrót pierwiastka jakim jest żelazo.

  Filtr przepływowy

  Jest to urządzenie, które wygląda jak rura i przez który przepływa woda.

  Filtr UV

  Jest filtrem przepływowym, w którym znajduje się dobrze zamknięta lampa UV mająca zastosowanie np. w przypadku leczenia ospy rybiej.

  Falownik

  Jest urządzeniem wytwarzającym fale w akwarium morskim. Oprócz tego popularnie mówi się tak na wszelkie cyrkulatory.

G

  Gąbka / Gąbki

  Są najprymitywniejszymi organizmami wodnymi, które nie posiadają organów wewnętrznych i należą do filtratorów. Może być również słowem oznaczającym medium filtracyjne.

  Glony

  Są organizmami plechowymi, czyli nie posiadającymi tkanek.

  Glony wapienne

  W akwarystyce morskiej są organizmami porastającymi skałę oraz szyby głównie w kolorze różowym i czerwonym, choć możliwe inne.

  Glony kulkowe

  W akwarystyce morskiej popularne określenie glonów Valonia.

  Grzebień

  Nakładany element na komin w kształcie grzebienia, dzięki czemu chroni on organizmy przez wciągnięciem do komina i następnie do sumpa.

  GPD

  Skrót pochodzący z ang. Gallon Per Day odnosi się do membrany osmotycznej i oznacza ilość wody w galonach, jaką możemy otrzymać przy użyciu konkretnej membrany osmotycznej w filtrach odwróconej osmozy. 

  Grzybki

  Potoczna nazwa na koralowce miękkie (grzybowieńce) takie jak Rhodactis, Ricordea, czy Discosoma.

  Gruzowisko

  Jest zbiornikiem, w którym znajduje się duża ilość skał. Oprócz tego może być tak nazywane niechlujne ułożenie skał w akwarium.

  Gorgonie

  Koralowce morskie o charakterystycznych kształtach i nie posiadające zooksanteli, przez co ich hodowla jest trudna w zbiornikach domowych.

  Gębacze

  Ryby inkubujące w pysku ikrę i narybek (również pyszczaki).

  Glonojad

  Potoczna nazwa dla ryb odżywiających się glonami (głównie zbrojników).

  Guardian

  Rodzaj szkła (bardziej przeźroczystego niż szkło Float) używany do produkcji zbiorników akwariowych.

  Goldfish

  Popularna nazwa na złotą rybkę, czyli różne kolorowe odmiany hodowlane karasia chińskiego, nazywana także welonkiem.

  Grzałka

  Jest urządzeniem, którego zadaniem jest podgrzanie wody w akwarium. Grzałki mogą posiadać wbudowane termostaty.

  Głowonóg

  Jest zwierzęciem zaliczanym do mięczaków posiadającym ramiona. Przykładem takiego zwierzęcia jest ośmiornica.

  Glony nitkowate

  Są glonami rosnącymi w postaci długich nitek, które potrafią porastać rośliny, szyby, czy skałę w domowym akwarium. Występują zarówno w akwariach morskich, jak i słodkowodnych.

  Gatunek

  Osobniki wspólnego pochodzenia, o zbliżonych cechach, mogące się ze sobą krzyżować i wydające na świat płodne potomstwo.

  Gradacja

  Jest pojęciem stosowanym przez hodowców krewetek słodkowodnych. Określana jest symbolami (cyframi i/lub literami) i związana z ubarwieniem skorupiaków. Jest to udział pożądanego pigmentu w populacji krewetek danej rasy (np. pigmentu białego u Caridina cf. cantonensis "Crystal Red", gdzie najniższa gradacja wizualnie nie ma białego pigmentu, a najwyższa jest niemal biała).

  Głowa / Główka

  W akwarystyce morskiej i słodkowodnej może oznaczać część zwierzęcia, lub w akwarystyce morskiej nazwy używa się do określenia części koralowca z polipem i stosuje się do koralowców miękkich i koralowców LPS.

  Glonek

  Pieszczotliwa nazwa glonojada.

H

  Hybryda

  Krzyżówka dwóch różnych gatunków zwierząt.

  Hanka

  Nazywana również Hanną, to potoczna nazwa na urządzenie, dzięki któremu można zbadać dokładnie parametry wody.

  Hammer

  Potoczna nazwa koralowce Euphyllia ancora, której polipy są zakończone w kształcie, przypominającym młotek.

  HQI

  Jest rodzajem oświetlenia, w którym zastosowany został żarnik o dość dużej mocy.

  Hybryda

  Lampa stosowana w akwarystyce, gdzie połączonych jest kilka źródeł światła np. świetlówki i ledy, lub żarniki HQI i świetlówki.

  Hydrometr

  W akwarystyce morskiej oznacza on przyrząd, dzięki któremu mierzymy zasolenie wody (nazywany również spławikiem).

  Hydraulika

  Jest to orurowanie akwarium, dzięki któremu możliwy jest spływ np. do sumpa, powrót i rewizja. W skład hydrauliki wchodzą również takie elementy jak loc-line, czy różne zawory.

  Holender

  Akwarium słodkowodne, w którym uprawiane są przede wszystkim rośliny akwariowe (akwarium holenderskie).

  HQL

  Jest to skrót, jakim określa się wysokociśnieniowe lampy rtęciowe, które służą do oświetlania głębszych zbiorników.

  Helenka

  Ślimak słodkowodny Anentome Helena, który odżywia się innymi ślimakami i często stosowany jest jako naturalna broń na ich plagę.

  Herbata

  Popularna nazwa na biotop czarnych wód, czyli biotop występujący głównie w Ameryce Południowej. Nazwa zawdzięczana jest kolorowi wody.

I

  Ikra

  Jaja organizmów wodnych.

  Inkubacja

  Jest to okres, w którym ikra, a następnie młode są przetrzymywane w pysku rodzica, aż do wyplucia.

  Ichtiologia

  Nauka o rybach.

  Ichtiolog

  Osoba zajmująca się Ichtiologią.

  Idolek

  Nazywany również Idolem gatunek ryby morskiej, której nazwa pochodzi z filmu "Gdzie jest Nemo?".

  Ichtiofauna

  Są to gatunki ryb, które zamieszkują określony akwen w danym okresie.

  Inkubator

  Jest urządzeniem, które służy do sztucznego wylęgu. Umieszczone w nim ziarenka ikry dojrzewają i wykluwają się z nich młode.

J

  Jeżowiec

  Zwierzę morskie, które posiada kulisty kształt ciała oraz wapienne kolce, którymi może poruszać.

  Jajorodność

  Cecha ryb, które składają ikrę, czyli tycząca się do większości gatunków.

  Jajożyworodność

  Sposób rozrodu, gdzie ikra dojrzewa w ciele samicy, a młode wykluwają się tuż przed złożeniem ikry, lub zaraz po złożeniu ikry.

  Jezioro

  Jest słodkowodnym i naturalnym zbiornikiem na lądzie.

K

  kH

  Skrót twardość węglanowej, alkaliczności wody.

  Kaskada

  Potoczna nazwa dla filtra kaskadowego.

  Kalkwasser

  Jest to woda wapienna, której używa się w celu utrzymania prawidłowego poziomu wapnia w akwarystyce morskiej.

  Kiełże

  Bardzo pożyteczne, choć niewielkie skorupiaki należące do rzędu obunogów i obserwowane w akwarium morskim głównie nocą, kiedy to wychodzą z zakamarków żywej skały.

  Komin

  Jest odgrodzoną częścią zbiornika głównego, w której znajdują się rewizja, rura spływu i rura powrotu.

  Kostka

  Potoczna nazwa na akwarium w kształcie kostki (wysokość, długość i szerokość są tych samych wymiarów, lub nieznacznie się różnią).

  Konduktometr

  Urządzenie służące do sprawdzenia jakości, czystości wody (nazywane TDS).

  Korona

  Osłona góry akwarium, która ma za zadanie zasłonięcia światła z lamp tak aby, nie raziło podczas jego oglądania. Innym jej zastosowaniem jest ochrona przed wyskakiwaniem zwierząt ze zbiornika. Dodatkowo urozmaica wygląd akwarium, przez co zbiornik staje się znacznie atrakcyjniejszy.

  Kotnik

  Małe osobne akwarium, w którym odchowywane są młode zwierzęta, lub dochodzi do rozmnażania zwierząt. Tym samym określeniem nazywa się pojemniki, które w takim samym celu wkłada się do zbiornika ogólnego.

  Koral

  Potoczna nazwa na zwierzęta (koralowce).

  Kryl

  Jest niewielkim skorupiakiem morskim, który stosuje się jako pokarm.

  Kubełek

  Potoczna nazwa na filtr kubełkowy.

  Kwarantanna

  Okres w którym przetrzymuje i obserwuje się zwierzęta w osobnym akwarium, aby uniknąć wprowadzenia do zbiornika ogólnego choroby.

  Kubek

  Górna część odpieniacza, w której gromadzą się odpienione zanieczyszczenia.

  Koralowce

  Gromada morskich zwierząt, występujących w koloniach pod postacią tzw. polipa. Koralowce rafotwórcze tworzą rafy koralowe.

  Klub Malawi / KM

  Jest to polskie stowarzyszenie miłośników pielęgnic z jeziora Malawi.

  Koniki morskie

  Potocznie nazywane gatunki ryb z rodziny igliczniowatych (pławikoniki), które kształtem przypominają konika szachowego (figurę szachową).

  Kulfon

  W akwarystyce słodkowodnej pieszczotliwa nazwa na przedstawicieli pyszczaków z gatunków Labeotropheus (jezioro Malawi).

  Kula

  Określenie okrągłego zbiornika / pojemnika, w którym niektórzy hodują ryby, czego NIE powinno się robić.

  Krzemiany

  Są minerałami, solami kwasu krzemowego.

  Kamień napowietrzający

  Jest przedmiotem posiadającym bardzo dużą ilość małych otworków, który podłączamy do rurki od brzęczyka i po włożeniu do akwarium obserwujemy wydostające się z niego bąbelki powietrza.

  Kulorzęsek

  Jest pierwotniakiem wywołującym ospę rybią.

  K

  Jeden z mikroelementów, oznaczenie Potasu.

  Klub Miłośników Tanganiki / KMT

  Polskie stowarzyszenie zrzeszające miłośników ryb z jeziora Tanganika.

  Kokos

  Potocznie nazywana łupina orzecha kokosowego, umieszczana w akwarium po wydrążeniu i spreparowaniu.

  Korzeń

  Jest to potoczna nazwa na spreparowany korzeń drzewa, który umieszcza się w akwarium.

  Kosiarka

  Jest rybą słodkowodną (Grubowarg syjamski), która idealnie zjada glony.

  Kurtyna napowietrzająca

  Jest to przedmiot podłączany do wężyka brzęczyka, wykonany z giętkiego materiału i dający efekt w postaci ściany bąbelków.

  Krab

  Jest krótkoodwłokowym skorupiakiem z tzw. dziesięcionogów, który może poruszać się do przodu, tyłu i na boki. Wyglądem przypomina trochę opancerzonego pająka, który posiada jedną parę szczypiec.

  Krewetka

  Są morskimi i słodkowodnymi skorupiakami (rząd dziesięcionogów).

  Krasnorosty

  W akwarystyce słodkowodnej są nieproszonymi glonami w formie "pędzelków" porastającymi prawie wszystko co możliwe. W akwarystyce morskiej mówi się tak na niektóre makroglony, jak np. Rhodymenia.

  Krewetkarium

  Zbiornik z reguły nie większy niż 30 litrów, w którym hodowane są krewetki.

  Kąpiel (lecznicza)

  Jest zabiegiem, który polega na umieszczeniu chorego zwierzęcia w osobnym zbiorniku, w którym oprócz wody znajdują się różne środki lecznicze.

  Koparka

  Popularne określenie w akwarystyce morskiej, które dotyczy ryb (babek kopiących), które przekopują podłoże akwariowe.

  Karmnik

  Jest to przedmiot umożliwiający utrzymanie pokarmu w konkretnym miejscu i służący do karmienia zwierząt akwariowych.

  Karmnik automatyczny

  Jest urządzeniem, które można zaprogramować, aby podawało samodzielnie pokarm zwierzętom w akwarium. Bardziej rozbudowane karmniki atuomatyczne posiadają możliwości dostosowania godzin podawania pokarmu i konkretnej jego ilości.

  Karmidło

  Brzydsza i rzadko stosowana nazwa na karmnik.

  Ketapang

  Inna nazwa rośliny (migdałecznik morski).

  Kostka lipowa

  Jest to kostka napowietrzająca, stosowane w zbiornikach i szczególnie polecana do odpieniaczy zasilanych metodą napowietrzania. Przyrząd ten wykonany jest z drzewa lipowego.

  Krzyżówka

  Nazywamy tak potomstwo zwierząt w momencie gdy dochodzi do rozrodu różnych gatunków / odmian barwnych.

  Konwencja Waszyngtońska

  Jest inaczej nazywana pojęciem CITES. Mówi o międzynarodowym handlu żywymi zwierzętami i roślinami, które są zagrożone wyginięciem.

  Kratka rastrowa

  Jest plastikową kratką, którą podkładamy pod kamienie w zbiorniku, co chroni nie tylko szybę, ale przy braku piasku pomaga wydmuchiwać spod skały gromadzący się detrytus.

  Koszyk

  Jest wykonanym z plastiku przedmiotem, w którym najczęściej kupujemy rośliny wodne.

L

  LPS

  Jest to nazwa na koralowce twarde długopolipow, takie jak Euphyllia, czy Caulastraea.

  Loc-line

  Przewód modułowy składający się z charakterystycznych kulek, którego używa się w hydraulice akwarium.

  Labirynt

  Jest dodatkowym organem, który posiadają niektóre ryby i który umożliwia oddychanie powietrzem atmosferycznym.

  Larwa

  Potoczna nazwa na wiele gatunków zwierząt dopiero po wykluciu z ikry, takich jak wyklute ryby, kraby, czy krewetki.

  Linia boczna

  Jest zespołem ciałek zmysłowych, który jest wrażliwy na wszelki ruch wody i który pełni u ryb dodatkową funkcję wzroku i dotyku, a rybom ławicowym pomaga synchronizować ich ruchy.

  L

  Jest to oznaczenie numeryczne danego gatunku ryby z rodziny Loricariidae.

  Labiryntowce

  Są to ryby, które posiadają organ umożliwiający oddychanie tlenem atmosferycznym (labirynt).

  Litoral

  Jest strefą w zbiorniku wodnym (np. jeziorze), która przylega do brzegu. Przykładem litoralu może być litoral piaszczysty, lub litoral skalisty.

  Lignit

  Jest składnikiem węgla brunatnego, który ma widocznie zachowaną strukturę drewna i który wykorzystuje się w akwarystyce.

  LS

  Skrót z ang. Live Sand oznaczający żywy piasek.

  LR

  Skrót z ang. Live Rock, oznaczający żywą skałę.

  Larwa

  Jest to postać zwierzęcia, z reguły tuż po wykluciu, która zmienia się z czasem w postać dorosłą.

  Lugola

  Jest wodnym roztworem jodu, który można kupić w aptece i stosowanym w akwarystyce morskiej jako uzupełnienie tego pierwiastka.

  Led

  Są diodami elektroluminescencyjnymi, które mogą być używane w akwarystyce do oświetlenia akwarium. Diody te posiadają znacznie dłuższą żywotność niż świetlówki, a także umożliwiają lepsze doświetlenie zbiornika, przy znacznie mniejszym zużyciu prądu.

  Lumen / Lumeny

  Jest to jednostka miary strumienia świetlnego używana przy oświetleniu.

Ł

  Łodziki

  Grupa zwierząt tzw. żywych skamieniałości, które są głowonogami, ale żyjącymi w muszlach.

  Łuska

  Jest cienką płytką kostną, która ma za zadanie chronić ciało ryb oraz maskować (w zależności od koloru łuski) niektóre gatunki.

M

  Makroglony

  Są glonami wyższymi, które przypominają na ogół rośliny. W akwarystyce morskiej stosowane zarówno jako ozdoba zbiornika, jak i filtracja biologiczna.

  Mandaryny

  Są rybami z rodziny Synchiropus.

  Miękasy

  Popularna nazwa na koralowce miękkie.

  Malawi

  Jezioro znajdujące się w Afryce.

  Moonlight

  Oświetlenie nocne, które ma za zadanie symulować światło księżyca.

  Mysis

  Niewielkie morskie skorupiaki, tzw. lasonogi.

  Mycosidol

  Preparat do usuwania tzw. cyjanobakterii.

  Mlecz

  Sperma samca danego gatunku zwierzęcia.

  Mg

  Symbol pierwiastka jakim jest Magnez.

  Matecznik

  Dorosły osobnik koralowca, z którego można tworzyć szczepki.

  MB 20 / MB 400

  Jest to żywica jonowymienna używana do filtrów odwróconej osmozy.

  MA / Magazyn Akwarium

  Popularny miesięcznik akwarystyczny w Polsce, wydawany przez Pet Publications.

  Mięczaki

  Tym zwierząt słodkowodnych i morskich, do których zaliczane są m.in. małże, czy ślimaki.

  Morszczak

  Jest to akwarium morskie, lub akwarysta morski.

  Mbuna

  Nazwa grupy ryb z afrykańskiego jeziora Malawi.

  Morze

  Jest naturalnym zbiornikiem słonowodnym, należącym do Oceanu.

  Małż

  Jest mięczakiem, którego muszla składa się z dwóch połówek. Małże mogą być zarówno słodkowodne, jak i morskie. Większość małży, to doskonali filtratorzy.

  Muszla

  Jest wapiennym szkieletem służącym zwierzęciu za schronienie i przytwierdzonym do niego dzięki mięśniom.

  Monogamia / Monogamiczne

  Termin ten określa zwierzęta, które dobierają się w pary na stałe. Przykładem mogą być ryby błazenki Amphiprion ocellaris.

  Metronidazol

  Jest lekiem dostępnym w aptece, który stosuje się w leczeniu niektórych chorób ryb akwariowych.

  Morszczyzna

  Popularne określenie na akwarystykę morską.

  Mesh

  Tym mianem określa się z reguły gąbkę z dość dużymi oczkami, którą można np. nałożyć na wirnik w celu zwiększenia ilości bąbelków (co ma zastosowanie w odpieniaczach).

  Makro

  Jest sposobem fotografowania zwierząt (nie tylko wodnych) z bardzo dużym zbliżeniem.

  Mikroelementy

  Są pierwiastkami śladowymi w bardzo małych ilościach.

  Makroelementy

  Są pierwiastkami śladowymi w stosunkowo dużych ilościach.

  Mata

  Jest materiałem (najczęściej formą gąbki), który umieszczamy pod zbiornikiem w celu zabezpieczenia nieszczelności dna i wszelkich nierówności. Nazywana jest ona również podkładką.

N

  Nano-Rafa

  Niewielkie akwarium morskie o pojemności nie przekraczającej z reguły 50 litrów.

  Napowietrzanie

  Wprowadzenie do zbiornika powietrza np. za pomocą brzęczyka, lub ruchu tafli wody.

  Nawożenie

  Dostarczanie roślinom w akwarystyce słodkowodnej niezbędnych substancji do rozwoju poprzez dawkowanie konkretnych preparatów. Można również nawozić dwutlenkiem węgla poprzez jego dostarczenie.

  Niefoto / Niefotosyntezujące

  Popularna nazwa dla koralowców, które nie zawierają tzw. zooksanteli (koralowce niefotosyntezujące).

  Nutrienty

  Niezbędne do życia substancje odżywcze w wodzie.

  NO3

  Symbol azotanów.

  Nemo

  Popularna nazwa ryby Amphiprion ocellaris, którą zawdzięcza dzięki filmowi "Gdzie jest Nemo?".

  Narybek

  Są to młode ryby, które rozpoczęły żerowanie po utracie woreczka żółtkowego.

  Najeżka

  Jest to potoczna nazwa ryb rozdymkokształtnych (np. Diodon hystrix), które w momencie zagrożenia potrafią nałykać się wody i powietrza. W ten sposób zmieniają się w kształt kuli, a co za tym idzie zwiększają swoje rozmiary, co ma za zadanie odstraszyć drapieżnika. Najeżki posiadają kolce z trucizną.

  Nabąblacz

  Jest inną nazwą kamienia napowietrzającego, czyli przedmiotu który posiada bardzo dużą ilość małych otworków, który podłączamy do rurki od brzęczyka i po włożeniu do akwarium obserwujemy wydostające się z niego bąbelki powietrza.

  NH3

  Jest to skrót amoniaku, czyli gazu będącego produktem procesu przemiany materii, który powstaje z odchodów oraz rozkładających się szczątków roślin i zwierząt. Amoniak jest szkodliwy i może powodować zatrucie zwierząt.

  Narożne (akwarium)

  Jest zbiornikiem, które posiada z reguły kształt trójkąta i można je umiejscowić w rogu pomieszczenia.

O

  Odmiana

  Zwierzęta z tego samego gatunku, które różnią się np. kolorystyką.

  Obsada

  Wszystkie zwierzęta i rośliny znajdujące się w zbiorniku.

  Odmulacz

  Urządzenie umożliwiające usuwanie zanieczyszczeń dna (tzw. odmulanie).

  Odmulanie

  Czynność wykonywana przez akwarystę za pomocą odmulacza.

  Odpieniacz

  Urządzenie będące główną filtracją w akwarium morskim i działające na zasadzie przyłączania do bąbelków powietrza substancji organicznych, które wraz z powstałą pianą wylewane są do tzw. kubka.

  Okrzemki

  Glony jednokomórkowe, które w akwarium tworzą na szybach i piasku brązowy nalot.

  Ospa

  Jedna z najczęstszych chorób ryb.

  Oceanarium

  Jest to miejsce w którym mieści się duża ilość zbiorników wodnych z wodą słoną (niejednokrotnie o bardzo dużym litrażu), w której hodowane są zwierzęta i rośliny żyjące w Morzach i Oceanach.

  Osmoza

  Popularna nazwa na wodę, która zostaje przefiltrowana za pomocą filtra osmotycznego, gdzie przechodzi przez wkłady filtrujące oraz membranę osmotyczną.

  Oczliki

  Są to niewielkie skorupiaki, idealnie nadające się na pokarm.

  Obiegówka

  Potoczna nazwa na pompę obiegową.

  Oceanografia

  Nauka zajmująca się badaniem Oceanów.

  OptiWhite

  Rodzaj szkła (o bardzo dużym współczynniku przeźroczystości) używany do produkcji zbiorników akwariowych.

  Ocean

  Jest słonowodną częścią hydrosfery, stanowiącą rozległy obszar wody oblewającej kontynenty. W skład oceanów wchodzą także morza, zatoki, czy cieśniny.

  Ozonator

  Jest urządzeniem, które produkuje ozon.

  Osiadłe (zwierzęta)

  Są zwierzętami, które w dorosłej postaci spotykane są w konkretnym miejscu, a niejednokrotnie tworzą formy kolonii.

  Osłonice

  Są zwierzętami morskimi, bardzo prostej budowy, które charakteryzują się posiadaniem tzw. tuniki, czyli osłonki. Dodatkowo posiadają symetryczną budowę ciała.

  Ochotka

  Ochotka to larwy muchówek (czarne, czerwone, lub brązowe), które stosowane są w akwarystyce jako pokarm.

  Ośmiornica

  Jest drapieżnym głowonogiem, który posiada osiem ramion wyposażonych w przyssawki umożliwiające m.in. chwytanie ofiary. Ośmiornice są niezwykle inteligentnymi zwierzętami.

  Overflow box

  Jest urządzeniem, dzięki któremu istnieje możliwość posiadania sumpa, bez konieczności wiercenia otworów w akwarium głównym. Inna nazwa to pudełko przelewowe. Działa na zasadzie przelewania wody z naczynia do naczynia i zawieszane jest na krawędzi zbiornika.

P

  Patyki

  Potoczna nazwa dla koralowców twardych któtkopolipowych SPS.

  pH

  Jest wskaźnikiem kwasowości, zasadowości wody.

  Plaga

  Wszystkie zwierzęta oraz inne organizmy, które są niepożądane w akwarium.

  Podmianka

  Czynność polegająca na spuszczeniu pewnej ilości wody i dopełnieniu akwarium świeżą wodą.

  Polipowanie

  Wystawianie przez koralowce polipów, tzw. pompowanie koralowców.

  Polip

  Jest to forma morfologiczna parzydełkowców, która posiada otwór gębowy oraz czułka.

  Porcelanka

  Potoczna nazwa na ślimaki morskie, które posiadają muszle wyglądające tak, jakby były wykonane z porcelany.

  Przyducha

  Niska zawartość tlenu w wodzie, może skończyć się źle dla wszystkich organizmów.

  PO4

  Symbol fosforanów.

  Pyszczaki

  Popularna nazwa na pielęgnicowate ryby afrykańskie, które opiekują się potomstwem, a ikra i młode są inkubowane w pysku rodzica.

  Przylga

  Potoczna nazwa na ryby z rodziny Przylgowatych.

  Pelagial

  Otwarte przestrzenie wodne.

  Platynka / Platka

  Potoczna nazwa ryby Zmiennik plamisty, lub wielobarwny.

  Pokładełko

  Służy do składania ikry, jest rodzajem brodawki płciowej, lub brodawki moczowo-płciowej.

  Pustelnik

  W akwarystyce morskiej popularna nazwa na kraby, które zamieszkują różne muszle.

  Przekopnice

  Są skorupiakami słodkowodnymi zaliczanymi do rzędu skrzelonogów.

  Płaszczka

  Potoczna nazwa ryby słodkowodnej, lub morskiej, która posiada płaski kształt ciała.

  Podłoże

  W akwarystyce terminem tym określamy to co jest na dnie np. piasek, żwir, grys.

  Przegroda

  Jest to materiał, najczęściej szkło, lub kawałek plexy zastosowany w celu odgrodzenia części akwarium, lub w celu stworzenia odgrodzonych części sumpa.

  Pławikoniki

  Potocznie nazywane gatunki ryb z rodziny igliczniowatych (koniki morskie), które kształtem przypominają konika szachowego (figurę szachową).

  Pielęgnica

  Do pielęgnic zaliczanych jest wiele gatunków ryb, które zawdzięczają swoją nazwę sposobem wychowywania potomstwa, które pielęgnują (opiekują się nim).

  Płetwa

  Jest narządem, który służy zwierzętom wodnym do poruszania się oraz utrzymywania właściwej pozycji ciała.

  Pysio / Pysie

  Zdrobniała nazwa akwarystów na Pyszczaki.

  Posolone / Posolony

  Jest to akwarium morskie, lub akwarysta morski.

  Parametry

  Stężenie danych związków / pierwiastków w wodzie akwariowej.

  Ppm

  Skrót do określania stężeń roztworów, z angielskiego "Parts Per Milion". Przyjmuje się, że 1 ppm oznacza 1 miligram na 1 litr roztworu.

  Piaskowiec

  Rodzaj skał używanych w akwarium.

  Przyssawka

  Jest przedmiotem, dzięki któremu można przyczepić do szyby takie urządzenia jak np. filtr wewnętrzny, czy grzałka akwariowa.

  Purigen

  Jest wkładem filtracyjnym w postaci białych granulek, który posiada właściwości powodujące krystaliczność wody. Wychwytuje rozpuszczalne i nierozpuszczalne zanieczyszczenia wody akwariowej, związki zawierające azot (używa się do obniżenia NO3), ale nie pozbawia jej cennych pierwiastków śladowych.

  Pożywka dla bakterii

  Jest preparatem umożliwiającym hodowlę bakterii.

  Plankton

  Są to niewielkie organizmy unoszące się w toni wodnej.

  Poligamia / Poligamizm

  Zwierzęta poligamiczne charakteryzują się tym, że samiec współżyje z większą ilością samic.

  Picasso

  Oprócz tego, że był oczywiście znanym malarzem, to w akwarystyce morskiej nazwą tą określana jest jedna z ryb (rogatnic) o bardzo ciekawym ubarwieniu.

  Pet Fair

  Jest nazwą oznaczającą łódzkie Międzynarodowe Targi Zoologiczne.

  Przekopujące (zwierzęta)

  Określenie zwierząt w akwarystyce morskiej i słodkowodnej, które przekopują dno. Mogą to być np. ślimaki żyjące w piasku, rozgwiazdy piaskowe, czy niektóre gatunki ryb.

  Pudełko przelewowe

  Jest urządzeniem, dzięki któremu istnieje możliwość posiadania sumpa, bez konieczności wiercenia otworów w akwarium głównym. Inna nazwa to Overflow box. Działa na zasadzie przelewania wody z naczynia do naczynia i zawieszane jest na krawędzi zbiornika.

  Pompa dozująca

  Jest urządzeniem, które programujemy w odpowiedni sposób i które dozuje do zbiornika konkretny preparat w odmierzonej ilości.

  Pasożyty

  Organizmy żerujące na innych organizmach.

  Pokrywa

  Jest urządzeniem umieszczanym na akwarium, w którym z reguły jest zamontowane oświetlenie i które je przykrywa.

  Profilowe / Profilowane (akwarium)

  Jest akwarium, w którym jedna z szyb jest półokrągła.

  Pompa obiegowa

  Jest urządzeniem, które zapewnia obieg wody w akwarium z sumpem, lub panelem (wtłacza wodę ponownie do akwarium).

  Podstawka

  W akwarystyce morskiej pojęciem tym określamy wytworzoną podstawkę pod szczepkę, lub kawałek skały, który za nią służy.

  Pierwiastki śladowe

  Jest to pojęcia oznaczające mikroelementy (pierwiastki w małych ilościach).

  Podkładka

  Jest materiałem (najczęściej formą gąbki), nazywanym matą, który umieszczamy pod zbiornikiem w celu zabezpieczenia nieszczelności dna i wszelkich nierówności.

  Podbierak

  Jest urządzeniem pozwalającym na łapanie zwierząt wodnych, nazywanym siatką.

Q

  Quadri

  Popularna nazwa ukwiału Entacmea quadricolor.

R

  Refraktometr

  Jest to urządzenie, które umożliwia pomiar np. zasolenia dzięki współczynnikom załamania światła.

  Refugium

  Wydzielona część najczęściej w sumpie, gdzie trzymamy życie niechciane w głównym zbiorniku oraz hodowane są glony w celu polepszenia parametrów wody.

  Restart

  Zlikwidowanie posiadanego zbiornika i założenie od nowa.

  Rurówka

  Wieloszczety osiadłe, które wytwarzają rurki dla schronienia. Najczęściej wystawiają z nich pióropusze. 

  Rewizja

  Druga rura spływu w akwarium, dzięki której jesteśmy zabezpieczeni na wypadek zatkania głównej rury spływu.

  Rico

  Potoczna nazwa koralowców miękkich Ricordea.

  RO

  Popularna nazwa na wodę, która zostaje przefiltrowana za pomocą filtra osmotycznego, gdzie przechodzi przez wkłady filtrujące oraz membranę osmotyczną.

  RO Di

  Popularna nazwa na wodę demineralizowaną do celów akwarystycznych, która zostaje przefiltrowana za pomocą filtra osmotycznego, gdzie przechodzi przez wkłady filtrujące oraz membranę osmotyczną, a następnie żywicę jonowymienną w celu zdemineralizowania.

  Rozgwiazda

  Jest zwierzęciem morskim należącym do szkarłupni, o gwieździstym kształcie ciała.

  Rafa koralowa

  Jest to podwodna "budowla" wytworzona przez organizmy żywe rafotwórcze, powstała z nagromadzenia ich szkieletów.

  Rzeka

  Jest naturalnym słodkowodnym ciekiem, który płynie w wyżłobionym korycie.

  Rura

  Może być to rurka PCV używana w hydraulice akwarium z sumpem, może być również fragmentem filtra, lub określeniem na popularne świetlówki.

  Reef safe

  Określenie w akwarystyce morskiej oznaczające zwierzęta bezpieczne dla rafy koralowej tj. nie atakujące i nie zjadające innych zwierząt (także koralowców).

  Ryba

  Jest zmiennocieplnym zwierzęciem (kręgowcem), które oddycha skrzelami i porusza się dzięki płetwom.

  Rak

  Jest słodkowodnym skorupiakiem (rząd dziesięcionogów). Potrafi szybko płynąć do tyłu dzięki poruszaniu swoim odwłokiem.

  Rurka

  Jest określeniem odnoszącym się głównie do schronienia wytworzonego przez rurówki, ale może być również zdrobnieniem od wyjaśnionego w słowniku słowa rura.

  Rasa

  Jest to grupa zwierząt, które posiadają jakąś dziedziczoną cechę, np. długość płetw u konkretnej rasy danego gatunku.

  Rodzina

  Kategoria systematyczna wyższa niż rodzaj i niższa niż rząd. Przykładem rodziny ryb będą Pielęgnicowate.

S

  Sarco

  Potoczna nazwa na koralowce Sarcophyton.

  Siporax

  Porowate medium filtracyjne, które chętnie zasiedlają bakterie.

  Skarpeta

  Nazywana również Socks, to przedmiot przypominajacy skarpetkę, który ma za zadanie wyłapywać nieczystości spływające rurą spływu do sumpa.

  Skimmer

  Może być elementem filtra, który zbiera zanieczyszczenia z powierzchni tafli wody, lub inną nazwą odpieniacza białek.

  Stado

  Wiele osobników tego samego gatunku.

  Skrzela

  Jest narządem oddechowym większości ryb.

  Spaghetti

  Potoczna nazwa dla glonów morskich, które często używane są w Refugium i przypominają one kształtem ugotowany makaron Spaghetti.

  Spirulina

  Jest to gatunek sinic, idealny na pokarm dla wszystkich ryb roślinożernych.

  Spławik

  W akwarystyce morskiej oznacza on przyrząd, dzięki któremu mierzymy zasolenie wody (tzw. hydrometr).

  SPS

  Koralowce twarde o małych polipach, posiadające wapienny szkielet, nazywane patykami.

  Sump

  Zbiornik znajdujący się z reguły pod głównym akwarium i posiadający przegrody, w którym znajdują się wszelkie urządzenia np. grzałka i w którym odbywa się filtracja biologiczna i mechaniczna.

  Suplementacja

  Dodawanie do akwarium niezbędnych elementów, których brakuje w wodzie.

  Szczepka

  Niewielki kawałek koralowca, lub rośliny akwariowej, który po włożeniu do akwarium rośnie i z którego powstaje z czasem dorosły osobnik.

  Solanka

  Popularna nazwa na wodę RO Di, wymieszaną z solą, czyli stworzoną w domowych warunkach wodę morską.

  Skrzek

  Jaja składane przez płazy, także w akwarium.

  Skorupiaki

  Tym zwierząt słodkowodnych i morskich, do których zaliczane są m.in. kraby, raki i krewetki.

  Stelaż

  Konstrukcja wykonana głównie z metalu, na której eksponowane jest akwarium.

  Silikon akwarystyczny

  Jest żywicą silikonową, którą klei się akwaria i która zapewnia wodoszczelność oraz nietoksyczność.

  Strumień

  Jest małym naturalnym słodkowodnym ciekiem, który z reguły (nie koniecznie) uchodzi do rzeki.

  Staw

  Jest słodkowodnym zbiornikiem wodnym, podobnym do jeziora, płytszym i nie powstałym w naturalny sposób.

  Świeżak

  Termin określający początkującego akwarystę, lub określający świeżo założone akwarium.

  Suplement

  Substancja taka jak mikroelement, którą można dozować w akwarium w razie potrzeby spowodowanej niedoborem tej substancji w wodzie.

  Stopa

  Część zwierzęcia morskiego (ukwiału), dzięki której przytwierdza się on do podłoża i porusza.

  Ślimak

  Jest to mięczak, który posiada muszlę służącą mu za schronienie (z wyjątkiem tzw. ślimaków nagoskrzelnych). Ślimaki mogą być glonożerne, roślinożerne, padlinożerne, pasożytnicze, a także drapieżne.

  Samożywność

  Jest to inne określenie autotrofizmu. Organizmy np. rośliny są autotroficzne, ponieważ odżywiają się w procesie fotosyntezy. Innym przykładem takich organizmów w akwarium są bakterie.

  Śluz

  Pokrywa ciało ryb i pełni funkcję ochronną np. przed różnymi pasożytami.

  Styroboks / Styrobox

  Jest pojemnikiem w formie kartonu, który wykonany jest ze styropianu w celu transportu roślin i zwierząt. Chroni on przed zbyt niską, lub zbyt wysoką temperaturą.

  Świderek / Świderki

  Popularna nazwa na ślimaki słodkowodne przekopujące podłoże.

  Solowiec

  Niewielki skorupiak występujący jedynie w wodach słonych, często używany jako pokarm.

  Spływ

  Jest to określenie miejsca oraz określenie rury, gdzie woda z głównego zbiornika spływa do sumpa.

  Symbioza

  Wspólne życie dwóch różnych organizmów, które polega nie tylko na wzajemnym tolerowaniu się, ale również czerpaniu wspólnych korzyści.

  Świetlówki

  Są urządzeniem w kształcie rury emitującym światło.

  Sucha skała

  W akwarystyce morskiej pojęcie to oznacza wysuszoną żywą skałę.

  Syntetyczna skała

  Pojęcie to oznacza skałę, która jest wytworzona, a nie jest naturalna.

  Sito

  W akwarystyce jest pojęciem określającym głównie rurkę z otworami, która ma za zadanie zatrzymywać większe zanieczyszczenia spływającej wody.

  Sól morska

  Jest to określenie (akwarystyka morska) na proszek będący odzyskaną solą naturalną z morza, lub wytworzoną syntetycznie solą. Miesza się ją z wodą RO Di i otrzymuje tzw. solankę, czyli morską wodę.

  Siatka

  Jest urządzeniem pozwalającym na łapanie zwierząt wodnych, nazywanym podbierakiem.

T

  Tarło

  Rozród danych zwierząt w akwarium.

  Talerzówka

  Popularne określenie koralowców przypominających wyglądem talerz, nazywane Montipora talerzowa.

  TDS

  Inna nazwa konduktometru, czyli urządzenia służącego do pomiaru czystości wody.

  Turbo

  Popularna nazwa na morskie ślimaki, które idealnie zjadają glony i zalecane są do tzw. ekipy czyszczącej akwarium.

  Twardziel

  Potoczna nazwa na koralowce SPS.

  Tropical

  Firma akwarystyczna zajmująca się produkcją preparatów i pokarmów akwarystycznych.

  T5

  Jest to rodzaj świetlówek, które posiadają średnicę 16 milimetrów.

  T8

  Jest to rodzaj świetlówek, które posiadają średnicę 26 milimetrów.

  Tanganika

  Jezioro znajdujące się w Afryce.

  Tour de Amazon

  Cykl wypraw badawczych organizowanych przez doktoranta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Michała Marcinkiewicza.

  Tour de Shrimp

  Cykl wypraw badawczych dotyczących głównie krewetek, organizowanych przez Rafała Maciaszka i połączonych z pokonywaniem trasy na rowerze.

  Testy

  Odczynniki chemiczne pozwalające akwaryście na zbadanie parametrów wody akwariowej.

  Trofcie

  Pieszczotliwa nazwa na ryby z gatunku Tropheus.

  TWO

  Skrót oznaczający twardość wody ogólną.

  TWW

  Skrót oznaczający twardość wody węglanową.

  Termostat

  Jest urządzeniem wbudowanym w grzałkę, lub osobnym (do którego podłącza się grzałkę) i które ma za zadanie włączać grzałkę jeżeli temperatura spadnie poniżej ustawionej na termostacie i wyłączać grzałkę, gdy temperatura osiągnie ustawioną wartość.

  Tarlaki

  Są rybami przystępującymi do tarła.

  Tło

  Jest określeniem na to, co znajduje się na tylnej szybie akwarium. Tłem może być tapeta, tło zewnętrzne, lub wewnętrzne.

  Tapeta

  Określenie na tło akwariowe, które wygląda jak podwodne zdjęcie.

  Tło zewnętrzne

  Jest to tło akwariowe umieszczane na zewnątrz zbiornika.

  Tło wewnętrzne

  Jest to tło akwariowe umieszczane od wewnątrz zbiornika.

  Tło strukturalne

  Jest to tło akwariowe umieszczane na zewnątrz zbiornika (z reguły tło DIY wykonane ze styropianu), lub wewnątrz zbiornika, które imituje skały korzenie i jest tłem przestrzennym 3D.

  Tłumik

  Jest to z reguły plastikowy przyrząd, który ma za zadanie wyciszać odgłosy zasysanego powietrza. Ma on zastosowanie np. w odpieniaczach białek. Tłumik można czasami wykonać samemu np. z pudełka po kliszy fotograficznej.

  Trapez / Trapezik

  Określenie na kraby żyjące w symbiozie z koralowcami Acropora.

  Tip

  Popularna nazwa na końcówki polipów u koralowców.

  Torebka

  Jest foliową torebką używaną do transportu roślin i zwierząt wodnych.

U

  UV

  Potoczna nazwa na lampę sterylizującą.

  Ukwiał

  Zwierzę zaliczane do koralowców sześciopromiennych.

  Utaka

  Nazwa grupy ryb z afrykańskiego jeziora Malawi.

  Uzdatniacz

  Jest preparatem, który wiąże w wodzie niektóre pierwiastki szkodliwe dla życia w akwarium, przez co zostaje ona uzdatniona, np. neutralizujący chlor.

  Usposobienie

  Określeniem tym wskazuje się stopień agresywności zwierzęcia. Usposobienie może być np. łagodne, lub agresywne.

V

  Valonia

  Glon zaliczany do plag w akwarystyce morskiej.

  Venturi

  Potoczna nazwa na tzw. zwężkę Venturiego, czyli zwężąjąca dysza stosowana przede wszystkim w odpieniaczach.

W

  Węgiel aktywny

  Nazwa dla tzw. Carbo, czyli granulek węgla aktywnego, który usuwa z wody wszelkie związki chemiczne.

  Wieloszczety

  Morskie organizmy wodne zaliczane do tzw. pierścienic.

  Wirki

  Niepożądanych gość w akwarium morskim, zwierzęta należące do płazińców, które mogą stać się plagą.

  WDA

  Skrót wydarzenia, spotkania akwarystów, jakim są Warszawskie Dni Akwarystyki.

  WYSIWYG

  Skrót od “What you see is what you get”, czyli to co widzisz, to dostajesz. Stosowany w sklepach internetowych, gdzie dostajemy konkretną roślinę, lub zwierzę, które znajduje się na zdjęciu.

  Wylinka

  Jest to zrzucony pancerz zwierzęcia, lub sama czynność jego zrzucania.

  Wężowidło

  Jest to zwierzę morskie, idealne w akwarium morskim, jako ekipa czyszcząca. Przypomina trochę rozgwiazdę, należy tak jak ona do szkarłupni, jednak posiada on wygląd dysku z giętkimi ramionami.

  Wavebox

  Urządzenie mające za zadanie wytworzenie w zbiorniku imitacji ruchu fal morskich.

  Wrotka

  Niewielkie zwierzę bezkręgowe, składnik zooplanktonu, idealny do wykarmiania wyklutego narybku.

  Wielka Rafa Koralowa

  Jest położoną u wybrzeży Australii największą na świecie rafą koralową.

  Welon / Welonek

  Popularna nazwa na złotą rybkę, czyli różne kolorowe odmiany hodowlane karasia chińskiego.

  Wiktoria

  Jezioro znajdujące się w Afryce.

  Wapień filipiński

  Rodzaj skał używanych w akwarium.

  Węglan wapnia

  Inaczej CaCO3, jest białym nalotem na roślinach, który powstaje w momencie braku dwutlenku węgla. Rośliny wykorzystują wtedy kwas węglowy co powoduje odwapnienie biologiczne.

  Widłonogi

  Widłonogi to drobne skorupiaki, które występują na całym świecie. Zwierzęta te są głównym składnikiem morskiego planktonu i idealnie nadają się jako pokarm w akwarystyce morskiej.

  Ważka

  Jest owadem drapieżnym, który żyje w okolicach różnych zbiorników wodnych. Larwy ważki żyją pod wodą, są również drapieżne i zdarza się, że pojawiają się w akwarium np. z zakupioną rośliną. Larwy ważki są niebezpieczne dla zwierząt akwariowych.

  Weloniaste (odmiany)

  Są to odmiany ryb, których jedna lub więcej płetw posiada postać wydłużoną, przypominającą trochę welon panny młodej (stąd nazwa).

  Wlot

  Jest określeniem miejsca i rury, gdzie woda z sumpa wraca do głównego zbiornika.

  Wylot

  Jest inną nazwą na spływ, czyli miejsce gdzie woda spływa ze zbiornika do sumpa.

  Worm

  Określenie używane w akwarystyce morskiej na wszelkiego rodzaju robaki i wieloszczety.

  Wystawa akwarystyczna

  Impreza organizowana przez pasjonatów oraz firmy akwarystyczne, na której można zdobyć nowe kontakty, zobaczyć nowe i obecne produkty wielu marek oraz podziwiać zbiorniki i życie na niej prezentowane.

  Wirnik pompy

  Jest to małe urządzanie z łopatkami w pompie, dzięki któremu woda zostaje wprawiona w ruch.

  Wirnik igiełkowy

  Jest to małe urządzanie z łopatkami w postaci igiełek w pompie, dzięki któremu woda zostaje wprawiona w ruch i bardzo mocno rozdrobniona. Dzięki takiemu wirnikowi można uzyskać znacznie więcej bąbelków powietrza, co ma zastosowanie w odpieniaczach.

  Wata filtracyjna

  Jest włóknem, które ma za zadanie zatrzymywać zanieczyszczenia wody.

X

  Xenia pulsująca

  Popularna nazwa koralowca miękkiego Xenia, którego polipy rytmicznie pulsują.

Y

  Yellow / Yellowek

  Popularna nazwa słodkowodnej żółtej ryby (pyszczak Malawi) Labidochromis caeruleus.

Z

  Zooplankton

  Plankton zwierzęcy, składający się z unoszących w toni wodnej drobnych organizmów.

  Zooksantele

  Są glonami jednokomórkowymi, żyjącymi w symbiozie z koralowcami i innymi organizmami.

  Zoa

  Popularna nazwa na koralowce Zoanthus.

  Zakwit

  Jest efektem zbyt szybkiego rozwoju fitoplanktonu, tzw. zakwitnięciem wody.

  Żyworodność

  Jest to cecha zwierząt, gdzie do zapłodnienia dochodzi w ciele samicy, a na świat przychodzą w pełni ukształtowane młode.

  Żywica jonowymienna

  Inaczej nazywana MB 20 / MB 400, jest to złoże używane do filtrów odwróconej osmozy w celu demineralizacji wody.

  Zoolek

  Polska firma akwarystyczna zajmująca się produkcją preparatów akwarystycznych.

  Złota rybka

  Popularna nazwa na różne kolorowe odmiany hodowlane karasia chińskiego, nazywana także welonkiem.

  Złoże

  Jest to warstwa wkładu filtracyjnego, na którym bakterie tworzą kolonie.

  Zeszyty Akwarystyczne / ZA

  Miesięcznik akwarystyczny w formie małego zeszytu wydawnictwa Pet Publications.

  Żywy piasek

  Jest to podłoże stosowane w akwarium morskim, które zawiera bakterie poprawiające filtrację biologiczną i przyspieszające okres dojrzewania zbiornika. Skrót to LS (Live Sand).

  Żywa skała

  Skała stosowana w zbiornikach morskich (skała naturalna), którą zamieszkują bakterie i inne organizmy wodne. Skrót to LR (Live Rock).

  Zasolenie

  Ilość rozpuszczonej soli w wodzie, którą mierzy się za pomocą refraktometru, lub hydrometru (spławika).

  Zieleń malachitowa

  Jest syntetycznym barwnikiem zasadowym (związkiem chemicznym), który w akwarystyce wykorzystuje się w celu zwalczania grzybów i pierwotniaków.

  Żabienica

  W brew pozorom nie jest żadnym płazem, a jedynie gatunkiem rośliny akwariowej.

  Zaciemnienie (akwarium)

  Jest to czynność polegająca na całkowitym braku światła w zbiorniku, która ma za zadanie pomóc akwaryście w walce z glonami. Zaciemnieniem będzie np. zasłonięcie akwarium nieprześwitującym materiałem.

  ZooBotanika

  Jest nazwą oznaczającą Targi i Wystawę Zoologiczno-Botaniczną we Wrocławiu.

  Żółtek

  Popularna nazwa morskiej żółtej ryby Zebrasoma flavescens.

© Akwarysta.EU 2014 - 2018

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości, lub części zamieszczonych materiałów zabronione!

Przeglądając serwis akceptujesz ciasteczka CookiesUWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Jesteś tutaj: Start Słownik